king10
Thairath Logo
กีฬา

รับฟังความเห็นถนนสายง 15 ผังเมืองสมุทรปราการ

Share :
line-share-logo

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 60 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายสยาม ศิริมงคล รอง ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย ง15 ผังเมืองรวมสมุทรปราการ เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูล

สำหรับถนนสาย ง15 เริ่มต้นบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3116 กม.ที่ 3+040 ไปทางทิศใต้ ไป บรรจบกับซอยเทศบาลบางปู 59 จากนั้นขยายถนนเดิมไปตามแนวซอยเทศบาลบางปู 59 และขยายถนนเดิมไปตามแนวซอยเทศบาลบางปู 59 บรรจบทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) รวมระยะ ทาง 3.5 กิโลเมตร โดยถนนดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากผังเมืองรวมสมุทรปราการ.

อ่านเพิ่มเติม...
ผังเมืองสมุทรปราการสร้างถนนรับฟังความคิดเห็นสยาม ศิริมงคลสมุทรปราการ