ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  68 ศูนย์สาธารณสุขและ รพ.กทม. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีเริ่ม 4 มิ.ย.

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 มิ.ย. 2562 08:45 น.
  SHARE

  นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัยกทม. กล่าวว่า สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสุขอนามัยของประชาชน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมดำเนินงานควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  1) การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเสี่ยงและบุคคลทั่วไป โดยสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ทั้ง 68 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.62 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  2) มาตรการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านเกม โรงเรียนสอนพิเศษ คอนเสิร์ต ในลิฟต์

  3)มาตรการดูแลสุขอนามัยและความสะอาดในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจคัดกรองเด็ก การใส่หน้ากากอนามัย และการดูแลเบื้องต้น

  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือกลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร.0-2203-2887-8.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ชวินทร์ ศิรินาคฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ห้างสรรพสินค้าศูนย์เด็กเล็กสาธารณสุขการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่กองควบคุมโรคข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้