กทม.เผยริมถนนลาดพร้าว-อินทรพิทักษ์เกินขีด-แนะสวมหน้ากากอนามัย

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครว่า ผลการตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พบว่า ค่า PM2.5 ที่ตรวจวัดได้ ณ เวลา 08.00 น. มีค่าอยู่ระหว่าง 46-59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 2 สถานี คือ ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี และริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้อากาศนิ่ง ลมสงบ เกิดมลพิษสะสม ไม่กระจายตัว ความชื้นในอากาศ 94% ซึ่งสูงกว่าปกติ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้น

ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากสภาพอากาศที่แปรปรวน การจราจรที่ติดขัดแล้ว พื้นที่กรุงเทพฯยังมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้าหลายสาย โดยปีนี้เริ่มก่อสร้างจำนวน 3 สาย คือ สีชมพู เหลือง และส้ม ส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของฝุ่นละออง ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงเข้า ไปพื้นที่ที่มีฝุ่นละออง และสามารถป้องกันฝุ่นโดยสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ ประชาชนสามารถร่วมกันลดปัญหาดังกล่าวได้โดยลดการใช้ ยานพาหนะ ใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้น.