ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ผนึก 3 ศาสตร์พระราชา ได้ปูพันธุ์ใหม่ ก้ามแดงโตเร็ว

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 พ.ค. 2560 05:01 น.
  SHARE

  ศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทำให้เกษตรกรหลายรายประสบความสำเร็จ สามารถอยู่ได้อย่างสบาย แม้จะมีพื้นที่ทำกินน้อย

  กริช สุพาสอน พนักงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงาน ธ.ก.ส.ยโสธร หัวหน้ากลุ่มเกษตรหนึ่งใจ ให้พี่เลี้ยงภาคอีสาน ตามโครงการกองงานเกษตรหนึ่งใจ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี...นำ 3 ทฤษฎีหลัก (เกษตรทฤษฎีใหม่+เศรษฐกิจพอเพียง+หลุมขนมครก) ของพระองค์ท่าน มาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าทึ่ง

  ปูนาผสมปูภูเขา

  “เดิมครอบครัวทำเกษตรอยู่แล้ว จึงชอบทำเกษตรมาตลอด ประกอบกับมีตำแหน่งหน้าที่เป็นพนักงาน ธ.ก.ส. เลยต้องทำอะไรให้เป็นแบบอย่างกับชาวบ้าน จึงนำหลักการแนวทาง ทฤษฎีต่างๆของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์กัน ทำให้เห็นว่าแค่พอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ แต่ทำอย่างมีแบบแผน ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เท่านี้ก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายได้ โดยเฉพาะสังคมชนบท”

  ส่วนจะนำหลักการของพระองค์ท่านมาประยุกต์ใช้อย่างไร กริช อธิบาย...เริ่มด้วยนำหลัก ความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ใช้ความรู้ ความรอบคอบ ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เลือกปลูกพืชที่ดูแลง่าย มีโอกาสเก็บดอกผลได้ในพื้นที่อีสานที่ค่อนข้างแล้ง อาทิ มะม่วง กล้วย ทับทิม มะพร้าว ลิ้นจี่ มะละกอ ฯลฯ ปลูกแบบใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือใช้ในไร่สวนของเราเอง
  มาประยุกต์กับ เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรผสมผสาน แบ่งพื้นที่ 3 ไร่ ออกเป็นส่วนๆ ปลูกที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ทุกอย่างตามหลักเกษตรผสมผสาน รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ ปลูกตะขบและหญ้าเนเปียร์ไว้เป็นอาหารกุ้งก้ามแดง ปลูกองุ่นริมบ่อเพื่อเป็นร่มเงาสัตว์น้ำ

  กุ้งก้ามแดงผสมไขว้พันธุ์

  แต่การจัดการแหล่งน้ำ ใช้ทฤษฎีหลุมขนมครก มาร่วมผสมผสาน โดยขุดบ่อดิน 11 บ่อ สร้างบ่อปูน 70 บ่อ ไว้เก็บกักน้ำและเลี้ยงสัตว์ ปลา กุ้งก้ามแดง ปูนา แต่ละบ่อจะมีขนาดต่างกัน แล้วแต่พื้นที่จะอำนวย

  ในแต่ละบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 4 สายพันธุ์...พันธุ์ออสเตรเลีย ไต้หวัน อินโด-มาเลย์ และพันธุ์ทั่วไป เพื่อนำมาผสมพันธุ์ไขว้กัน เพื่อป้องกันปัญหาสายเลือดชิด จนได้กุ้งก้ามแดงสายพันธุ์ใหม่ ตัวใหญ่เสมอกันตั้งแต่หัวยันหาง สวยงามขึ้น เนื้อกระจายเต็มทั่วตัว น้ำหนักดี โตไวเลี้ยงแค่ 25 วัน ได้ขนาด 1 นิ้ว (จากเดิมต้องเลี้ยง 45-60 วัน)

  “มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยสังเกตมีปูนามาอาศัยในบ่อกุ้งเลยปล่อยไว้ ปรากฏว่าทั้งปูและกุ้งอยู่ด้วยกันได้อย่างดี แถมปูยังขยายพันธุ์ได้ด้วย และเมื่อได้ปูขน ปูภูเขาที่อาศัยตามแหล่งน้ำไหล จึงลองเอาไปปล่อยให้อยู่รวมกัน พบว่า ปูทั้งสองชนิดผสมพันธุ์กันกลายเป็นปูพันธุ์ใหม่ ตัวใหญ่กว่าปูนา แต่ที่กระดองมีลวดลายสวยงาม”

  จากการหลอมรวมแนวปรัชญา 3 ศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อกำเนิดเป็นกุ้งก้ามแดงพันธุ์โตเร็ว ปูพันธุ์ใหม่ จนที่นี่กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานของทั้งชาวบ้านแถบนี้ และคนทั่วไป.

  กรวัฒน์ วีนิล


  โปรย

  ปูนาผสมปูภูเขา

  กุ้งก้ามแดงผสมไขว้พันธุ์

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  บ่อกุ้งกรวัฒน์ วีนิลปูภูเขาปูพันธุ์ใหม่ก้ามแดง

  คุณอาจสนใจข่าวนี้