นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยว่า สถานการณ์ภาพรวมของสถานศึกษาปลอดภัยและการจัดทำแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษาแต่ละแห่งรวมถึงการป้องกันภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ขณะนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วางแผนการสื่อสารเรื่องโทษภัยและกฎหมายควบคุมตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียน ทำให้สามารถบริหารจัดการควบคุมพื้นที่จุดเสี่ยงก่อเหตุของนักเรียนได้ดี มีการสุ่มเช็กจากโรงเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และมีการระงับเหตุล่วงหน้าได้หลายกรณีทำให้ควบคุมสถานการณ์ อันตรายที่จะเกิดกับนักเรียนได้ทัน โดยจากนี้จะเดินหน้าต่อในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน

รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องบูลลี่ในสถานศึกษานั้น สพฐ.มองว่าเราอยากมุ่งเป้ากับกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาฆ่าตัวตายว่าปมสาเหตุที่แท้จริงมาจากปัญหาอะไร เพราะปัญหาบูลลี่ก็ส่วนหนึ่งและปัญหาจากครอบครัวก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งร่วมด้วย ดังนั้น เราจะต้องวางแนวทางหยุดความคิดการฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียนให้ได้ โดยเร็วๆนี้จะหารือกับกรมสุขภาพจิตและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อปรับแผนเผชิญเหตุการฆ่าตัวตายของกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยการนำองค์ความรู้จากสถาบันนี้มาต่อยอดทักษะปั้นครูในโรงเรียนให้ทำหน้าที่เป็นครูพยาบาลที่มีความรู้ของหลักการแผนเผชิญเหตุกับสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยครูทุกคนไม่จำเป็นจะต้องจบพยาบาล แต่ครูสามารถมีความรู้เรื่องหลักการช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นได้.

...