น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อว.ได้จัดงาน “อว.แฟร์ SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระดับภูมิภาค” ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรมหรือสตาร์ตอัพไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก ให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในทุกช่วงวัย อีกทั้งขับเคลื่อนให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ ที่สำคัญเป็นพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รมว.อว. กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงานเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20-22 มิ.ย. ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย.2567 ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ภาคใต้ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.2567 ที่อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค.2567 ที่หอประชุมธำรงบัวศรี ม.บูรพา จ.ชลบุรี เข้าร่วมชมกิจกรรมดังกล่าวได้ฟรี.

อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่