● ในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป รับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ และสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล “GLO Lottery official” ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

● สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ทำรายการสลากซื้องวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 และสลากจองล่วงหน้างวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น. หากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดให้ทำรายการจอง รอบที่สอง ในเวลา 15.00-16.00 น. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพียงช่องทางเดียว

● สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบใบและแบบดิจิทัล และสลากการกุศล เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดทำการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 07.30-15.00 น. ไม่หยุดพักเที่ยง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0 2528 9999

● สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือ แอปพลิเคชัน GLO Lottery โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

● เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถูกรางวัลสามารถรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่ 1 โดยมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ในอัตราร้อยละ 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0 2528 9999

● เพื่อเป็นการยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบดิจิทัล หากถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบดิจิทัล สามารถเลือกรับเงินรางวัลผ่านการโอนเข้าบัญชีได้ทุกธนาคาร ภายในเวลา 2 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

● ขณะนี้มีเงินรางวัลค้างจ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากดิจิทัล เป็นจำนวนมาก สำนักงานฯ จึงขอให้ท่านที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบดิจิทัล ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงงวดวันที่ 16 กันยายน 2566 ตรวจผลการออกรางวัลอย่างละเอียด และหากท่านถูกรางวัลสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-528-9682, 02-528-9732 และ 02-528-9762 ในวัน-เวลาทำการ 07.30-15.00 น.