ขออนุญาตมาว่ากันต่อครับ จอห์นแนะนำให้โคเล็ตต์เชิญจีโน่ ออกไปเต้นรำกลางฟลอร์ จีโน่ส่ายหัวปฏิเสธแล้วพูดว่า I’m sorry. ขอโทษนะครับ I have no ear for dancing at all. ผมไม่มีความสามารถในด้านเต้นรำเลยครับ วลี have no ear for สื่อถึง ‘ไม่มีความสามารถในด้าน...’ I have no ear for learning Chinese because it is too difficult for me. ฉันไม่มีความสามารถในการเรียนภาษาจีน มันยากเกินไปสำหรับดิฉัน

ในการประชุมเรื่องการไปลงหลักปักฐานที่ดาวอังคาร ที่ประชุมเชิญศาสตราจารย์ ดร.ดาร์บี มาบรรยาย แทนที่จะพูดเรื่องดาวอังคาร ผู้บรรยายพูดถึงเรื่องการปลูกและการเก็บเห็ดเผาะ เมื่อลงจากเวทีมีผู้เข้าไปต่อว่า What you said in your speech has no bearing on the topic. สิ่งที่คุณกล่าวในการบรรยายของคุณไม่เกี่ยวอะไรกับหัวข้อเลย ผู้อ่านท่านครับ have no bearing on สื่อถึง ‘ไม่เกี่ยวข้องกับ...’

สำหรับ have no truck with คราวนี้จะสื่อถึง ‘ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ...’ ปีเตอร์บอกกับคัสซิดีว่าคุณลงทุนในโรงงานปิ้งไส้เดือนขายได้แน่นอนอยู่แล้ว ถ้าไม่มีสตางค์คุณก็ไปเอาเงินทุนจากพี่ชายของคุณก็ได้ คัสซิดีตอบว่า Though my brother is a rich person, I shall have no truck with him. แม้ว่าพี่ชายของผมจะเป็นคนรวยก็ตาม แต่ผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาดอกนะครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

คลิกอ่านคอลัมน์ “เปิดฟ้าภาษาโลก” เพิ่มเติม

...