เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเทศกาลบางกอกไพรด์ 2024 : Celebration of Love เนรมิตถนนพระราม 1 เป็นถนนสีรุ้งแห่งความเท่าเทียม โดยมี เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, ชฎาทิพ จูตระกูล, ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ และ อรรณว์ ชุมาพร มาร่วมงานด้วย ที่พาร์ค พารากอน วันก่อน.

ความฉลาดเป็นเรื่องดี แต่ถ้าอวดจะโง่ทันที หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567

  • “ธนูเทพ” ประจำการรับใช้ท่านผู้อ่าน...จากการที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้ง ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็น ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ โดยนัยชัดเจนว่า เป้าประสงค์ใหญ่ คือ ต้องการใช้บริการ ดร.วิษณุ เป็นที่ปรึกษากฎหมายในการเตรียมคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีที่โดน 40 สว. ขอให้วินิจฉัย ความสิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรี จากกรณีการตั้ง พิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรี เข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรง ส่อขัดต่อรัฐธรรมนูญ หวังผลถึงขั้นให้ถอดถอน นายกฯเศรษฐา ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ล้างกระดานการเมืองกันเลย...ตรงนี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ นายกฯเศรษฐา ต้องพึ่งพา ดร.วิษณุ ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องระเบียบกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน และมีคอนเนกชันในแวดวงนักกฎหมายรอบด้าน มาเป็นกุนซือเพื่อเตรียมต่อสู้คดี

ปลุกพลัง - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ มาร่วมในงานแถลงแนวทางขับเคลื่อน IGNITE THAILAND เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลก โดยมี ประยูร อินสกุล และ สนั่น อังอุบลกุล มาร่วมงานด้วย ที่ทำเนียบรัฐบาล วันก่อน.
ปลุกพลัง - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ มาร่วมในงานแถลงแนวทางขับเคลื่อน IGNITE THAILAND เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลก โดยมี ประยูร อินสกุล และ สนั่น อังอุบลกุล มาร่วมงานด้วย ที่ทำเนียบรัฐบาล วันก่อน.

...

  • ที่สำคัญ เมื่อเจาะลึกไปที่คำสั่งแต่งตั้ง ดร.วิษณุ เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ ยังระบุไว้ชัดเจนว่า เพื่อให้ การบริหารราชการ การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้คำปรึกษา เสนอความเห็น และประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงแต่งตั้ง ดร.วิษณุ เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อ ให้คำปรึกษา และพิจารณา เสนอความเห็น หรือ ข้อเสนอแนะต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี...มีหน้าที่และอำนาจ ตรวจสอบและกลั่นกรองร่างกฎหมาย และ ร่างอนุบัญญัติ ที่เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี ตามที่ นายกรัฐมนตรี มอบหมายและเสนอความเห็น ทางกฎหมาย แก่ นายกรัฐมนตรี ตามที่มอบหมาย โดยสามารถเชิญ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลรายละเอียดหรือจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้ ข่าวสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ตามความจำเป็น และแต่งตั้ง คณะทำงาน หรือ อนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น โดยให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สนับสนุนการดำเนินการ

น่าดู - ถกลเกียรติ วีรวรรณ, ระฟ้า ดำรงชัยธรรม, วีระพงษ์ ศรีวรกุล และ เพ็ญสิริ เสถียรวงศ์นุษา แถลงข่าวความร่วมมือเพื่อผลิตรายการ “SELLVIVOR ภารกิจพิชิตยอดขาย” โดยมี การัน อำบานี และ ชาญพิชา ยาณุ มาร่วมงานด้วย ที่อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วันก่อน.
น่าดู - ถกลเกียรติ วีรวรรณ, ระฟ้า ดำรงชัยธรรม, วีระพงษ์ ศรีวรกุล และ เพ็ญสิริ เสถียรวงศ์นุษา แถลงข่าวความร่วมมือเพื่อผลิตรายการ “SELLVIVOR ภารกิจพิชิตยอดขาย” โดยมี การัน อำบานี และ ชาญพิชา ยาณุ มาร่วมงานด้วย ที่อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วันก่อน.
  • ให้อำนาจอย่างเต็มไม้เต็มมือไม่ด้อยกว่าการเป็น รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เลยทีเดียว สะท้อนถึงการให้เกียรติ และความเชื่อมั่นในความสามารถของ ดร.วิษณุ ที่จะมาช่วยผ่อนคลายทั้งเรื่อง คดีความ ของ นายกฯเศรษฐา เอง และเพิ่มความคล่องตัวในการ ขับเคลื่อนงานด้านกฎหมาย ของรัฐบาล...ถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ได้ประโยชน์ทั้งส่วนตัว และรัฐบาลโดยรวม

เท่าเทียมกัน - พิชัย จิราธิวัฒน์, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และ เมทินี กิ่งโพยม จัดงาน “CentralwOrld Rhythm of Pride 2024” สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ให้ประเทศไทยเป็นแลนด์มาร์กระดับโลก โดยมี นันทนา กายนันท์ และ เรอโน เมแยร์ มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
เท่าเทียมกัน - พิชัย จิราธิวัฒน์, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และ เมทินี กิ่งโพยม จัดงาน “CentralwOrld Rhythm of Pride 2024” สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ให้ประเทศไทยเป็นแลนด์มาร์กระดับโลก โดยมี นันทนา กายนันท์ และ เรอโน เมแยร์ มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.

...

  • อืม...แต่การเมืองขั้วตรงข้ามอย่าง รังสิมันต์ โรม สส.พรรคก้าวไกล ได้ทีออกมาย้ำแผล บอกการตั้ง ดร.วิษณุ เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย เท่ากับชี้ว่า พรรคเพื่อไทย ขาดมือกฎหมาย ขาดคนที่จะให้ความเข้าใจในเรื่อง การบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อผลักดันนโยบาย สุดท้ายไม่รู้จะเอาใครจึงต้องไปยืมมือ ดร.วิษณุ เหมือนเดิม สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยืมมือ ดร.วิษณุ มาถึงรัฐบาล เศรษฐา ก็ยังยืมมือ ดร.วิษณุ ที่บอกว่ามีความพร้อมในการบริหารประเทศ ทำให้เห็นว่ารัฐบาล เศรษฐา ขาดเอกภาพ ไม่มีความพร้อมในด้านการบริหารงานจริงๆ สุดท้ายต้องใช้บริการ ดร.วิษณุ ที่มีส่วนช่วยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้น...ที่สำคัญการที่ รัฐบาลขาดมือกฎหมาย ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ทำให้เกิดคำถามว่าที่ผ่านมาปัญหาข้อกฎหมายมีอยู่จริงหรือไม่ และการที่ นายกฯเศรษฐา เคยวิพากษ์วิจารณ์ ดร.วิษณุ ในหลายโอกาส แต่ทำเหมือนเรื่องเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้น และสุดท้ายอาจไม่ใช่ให้มาดูแค่เรื่องกฎหมายใน คณะรัฐมนตรี แต่เป็นเรื่องที่ นายกฯเศรษฐา ถูกดำเนินคดีใน ศาลรัฐธรรมนูญ และยังสะท้อนว่า นายกฯเศรษฐา ไม่ไว้วางใจฝ่ายกฎหมายของ พรรคเพื่อไทย จึงต้องไปยืมมือ เนติบริกร...ได้ทีถือโอกาส ดิสเครดิตรัฐบาล แถมเสี้ยมให้คนใน พรรคเพื่อไทยหมั่นไส้นายกฯอีกต่างหาก

ให้รางวัล - อมรสิริ บุญญสิทธิ์ จัดงานมอบรางวัล Numéro Thailand Best Beauty and Medical World Awards 2024 ให้แบรนด์ความงามและสถาบันความงามชั้นนำ โดยมี วรุตม์ สุทธินันท์, นทพร บุญบุบผา และ ฤทธิชัย ศรีวิจารย์ มารับรางวัลด้วย ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ วันก่อน.
ให้รางวัล - อมรสิริ บุญญสิทธิ์ จัดงานมอบรางวัล Numéro Thailand Best Beauty and Medical World Awards 2024 ให้แบรนด์ความงามและสถาบันความงามชั้นนำ โดยมี วรุตม์ สุทธินันท์, นทพร บุญบุบผา และ ฤทธิชัย ศรีวิจารย์ มารับรางวัลด้วย ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ วันก่อน.

...

  • ฮัดชิ้ว...จากการที่รัฐบาล โดย องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดประมูลขายข้าวเก่า 10 ปี ในโครงการรับจำนำ ในเดือน มิ.ย. นี้ ล่าสุด ศรีสุวรรณ จรรยา นักร้องเรียนคนดัง ไปยื่นฟ้อง องค์การคลังสินค้า รมว.พาณิชย์ และคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ต่อ ศาลปกครองกลาง กล่าวหาว่าการประมูลขายข้าวเก่า 10 ปี ขัดต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินสั่งระงับการประมูลขายข้าวเก่า เพื่อให้มีการตรวจสอบข้าวเก่าอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค...สกัดยับยั้งได้สำเร็จหรือไม่ โปรดรอชม
ดื่มเพลิน - อจลา สุทธิสัมพัทน์ เปิดตัว “ออลสปริง” น้ำแร่ธรรมชาติ 100% ตอบโจทย์ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพทุกเพศทุกวัย โดยมี พัณณิน ชาญมนูญ, ศราวุฒิ รัชนกูล, ธารา ชุมสาย ณ อยุธยา และ วีรวุฒิ วิทยารักษ์สรรค์ มาร่วมงานด้วย ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี วันก่อน.
ดื่มเพลิน - อจลา สุทธิสัมพัทน์ เปิดตัว “ออลสปริง” น้ำแร่ธรรมชาติ 100% ตอบโจทย์ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพทุกเพศทุกวัย โดยมี พัณณิน ชาญมนูญ, ศราวุฒิ รัชนกูล, ธารา ชุมสาย ณ อยุธยา และ วีรวุฒิ วิทยารักษ์สรรค์ มาร่วมงานด้วย ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี วันก่อน.

...

สังคมทั่วไป

  • อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดสัมมนาแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ.2567-2570 จัดโดย กรมทางหลวงชนบท และ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิลฯ 4 มิ.ย. 08.30 น.

  • ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “หลักสูตรการอบรมอธิบดีอัยการ รุ่นที่ 15” ที่ห้องพาโนรามา 1 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ 4 มิ.ย. 09.00 น.

  • พระราชทานเพลิงศพ สุนทร ธนภัทภูรินท์ บิดา ภัทธร ธนภัทภูรินท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 ที่วัดห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 4 มิ.ย. 16.00 น.
โรงเรียนนานาชาติ - จรรย์สมร วัธนเวคิน, พิริยา เทพกาญจนา, เฟรเซอร์ ไวท์ และ แคเรน ยัง ลงนามความร่วมมือก่อตั้งโครงการดัลลิช คอลเลจ โรงเรียนนานาชาติเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยมี พรรณพัชร วัธนเวคิน มาร่วมในพิธีด้วย ที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออท วันก่อน.
โรงเรียนนานาชาติ - จรรย์สมร วัธนเวคิน, พิริยา เทพกาญจนา, เฟรเซอร์ ไวท์ และ แคเรน ยัง ลงนามความร่วมมือก่อตั้งโครงการดัลลิช คอลเลจ โรงเรียนนานาชาติเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยมี พรรณพัชร วัธนเวคิน มาร่วมในพิธีด้วย ที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออท วันก่อน.


“ธนูเทพ”

คลิกอ่านคอลัมน์ “บุคคลในข่าว” เพิ่มเติม