ที่หอประชุมคุรุสภา พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่มีครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นสมาชิกทั่วประเทศ 100 แห่ง เข้าร่วม พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวว่า ศธ.รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบว่าแต่ละจังหวัดในสถานีแก้หนี้ครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางแก้ไขหนี้สินครูอย่างไรบ้าง เบื้องต้นมีการทำความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกาญจนบุรีกับธนาคารออมสินที่จะปล่อยสินเชื่อให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี เพื่อนำสินเชื่อดังกล่าวเข้าไปช่วยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครู เป็นการแก้ปัญหาในส่วนของหนี้ครูที่ต้องแบกรับภาระการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง โดยที่ครูสามารถรวมหนี้ไว้ทีเดียวได้ อีกทั้งยังทำให้ครูที่กู้มีเงินเหลือเพิ่มขึ้นสามารถดำเนินชีวิตได้คล่องขึ้น ส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งตัวครูเองและนักเรียน ตนเชื่อว่าจะมีการขยายผลไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีการเจรจาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 4.50 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ศธ.จะพยายามหาสถาบันการเงินแหล่งอื่นๆเพื่อดำเนินการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำไปให้สหกรณ์ครูอื่นๆต่อไป

รมว.ศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือของทุกฝ่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรในระยะยาว โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นใหม่ เป้าหมายสำคัญคือ ให้ครูและบุคลากรมีเงินเดือนเหลือสุทธิมากกว่าร้อยละ 30 เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข.

...

อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่