นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เผยว่า ปัจจุบันนอกจาก อ.ส.ค. มีภารกิจด้านอุตสาหกรรมนมในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแล้ว ยังมีภารกิจด้านกิจการโคนม ประกอบด้วย ด้านวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในปีนี้ี อ.ส.ค.มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าแบบครบวงจร โดยการจัดตั้ง café milkland และเปิดร้านสเต๊กภายในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเห็นว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนต่อยอดธุรกิจผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

นอกจากนี้ อ.ส.ค.ยังมีแผนการบริหารฟาร์มยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัดและระดับประเทศ อาทิ โครงการเด็กเลี้ยงวัว ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคนม การเปิดพื้นที่เช่าให้เอกชนเข้ามาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้เช่ารถกอล์ฟ ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆตามกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน เช่น การจัดงานวิ่ง การจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรม ATV Camp craft market กิจกรรมแคมปิ้ง เป็นต้น โดยจากผลดำเนินงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้ อ.ส.ค.มีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจหลัก

...

นายสมพร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” มีนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 80,000 คน โดยเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและศึกษา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงโคนม การนำน้ำนมไปแปรรูปจน กระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ และนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้ว ภายในฟาร์มยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีทุ่งหญ้ากว้างกลางหุบเขา เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเส้นทางกิจกรรมจะเริ่มต้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร (รัชกาลที่ 9) รู้จักพืชพันธุ์สมุนไพรไทย และชมการสาธิตการทำปุ๋ยนม ทดลองรีดนมวัว ป้อนนมวัว ชมวีดิทัศน์ เพิ่มความรู้ด้านข้อมูลประวัติความเป็นมาของ อ.ส.ค และฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญที่จะพลาดไม่ได้เลยคือ การแสดงโชว์ คาวบอย ซึ่งนับเป็นตำนานของชาวมวกเหล็ก จ.สระบุรี

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค นอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมต่างๆที่ทางฟาร์มจัดไว้ให้ ยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปดูและลงมือทำ เข้าไปสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่เกษตรกรอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ถนนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สามารถมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ทุกวัน วันละ 6 รอบ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โทร. 0-3634-2053 และ 0-9890-6335.

...

คลิกอ่าน "ข่าวเกษตร" เพิ่มเติม