แม้บ้านเรามีการตื่นตัวในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น แต่ยังก้าวตามนานาอารยประเทศไม่ทัน เพราะยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะหลุมพลางด้านพืชจีเอ็มโอ ทำให้ขาดการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนเทคโนโลยีแก้ไขยีน เราเพิ่งจะแหวกแหนโผล่ขึ้นมาดูแสงสว่างบนผิวน้ำ

ล่าสุด บริษัท Origin Agritech Ltd. (NASDAQ: SEED) บริษัทเทคโนโลยีการเกษตรชั้นนำของจีน ได้ประกาศความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ด้วยการใช้เทคนิคการแก้ไขยีนที่แม่นยำ

เป็นเทคโนโลยีที่คาดว่าจะสามารถพัฒนาข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าผลผลิตข้าวโพดสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมถึงกว่าร้อยละ 50

ระยะเวลากว่า 2 ปี ของการทดสอบภาคสนามในหลายสถานที่อย่างเข้มงวด ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ที่ผ่านการแก้ไขยีน ไม่ทำให้ผิดหวัง ทุกพื้นที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับข้าวโพดสายพันธุ์แท้ดั้งเดิม

Dr. Gengchen Han ประธาน และซีอีโอของ Origin Agritech ถึงกับเอ่ยปากว่า “ศักยภาพในการให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการผลิตข้าวโพดของโลก”

ถือเป็นการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก และเชื่อว่าการแก้ไขยีนในข้าวโพดสายพันธุ์แท้ เพื่อให้มีผลผลิตสูง จะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และความยั่งยืนทั่วโลก

โดยบริษัทวางแผนที่จะบูรณาการคุณลักษณะนี้ ให้เข้ากับสายการผลิตพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเชิงพาณิชย์ของบริษัทภายในสิ้นปี 2567 เพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม.

สะ-เล-เต

...

คลิกอ่านคอลัมน์ “หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน” เพิ่มเติม