นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ซึ่งมี ศ.พิเศษ กุลพล พลวัน เป็นประธาน ได้พิจารณาข้อร้องเรียนของภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวลและภาคประชาชน ที่ร้องถึงการบริการของบางสายการบินละเมิดสิทธิการเดินทางของกลุ่มคนพิการ ที่ประชุมได้เชิญทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องมาพูดคุยแบบเผชิญหน้า มีผู้แทนจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยร่วมหารือด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยดี ผู้ถูกร้องได้ขออภัยในบริการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ และพร้อมจะนำข้อปัญหาต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น รวมถึงทำความเข้าใจกับพนักงานในการให้บริการที่จะต้องสื่อสารอย่างเป็นมิตรและแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการให้บริการกับคนพิการทุกประเภทอย่างเท่าเทียม รวมทั้งจะพัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูลการจำหน่ายบัตรโดยสาร การสื่อสารข้อมูลต่างๆ สร้างความเข้าใจให้กับคนพิการทุกประเภทอย่างครบถ้วน

อธิบดี พก.กล่าวด้วยว่า ข้อจำกัดอย่างเช่น อุปกรณ์ทางลาดที่อำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่นั่งวีลแชร์ ไม่ว่าจะเป็นทางลาดขึ้น-ลงจากเครื่องบินที่ไม่มีงวงช้างเชื่อม หรือแม้แต่ระหว่างรอยต่องวงช้างเข้าออกเครื่องบินที่จะมีช่องว่างซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ทางลาดสมดุลเชื่อมต่อ สิ่งเหล่านี้ทุกสนามบินมีอยู่แล้ว เพียงแต่ผู้โดยสารต้องแจ้งสายการบินล่วงหน้า เพื่อประสานสนามบินปลายทางเตรียมการรองรับ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการสื่อสารที่ชัดเจน ทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทุกฝ่ายพร้อมรับไปปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการท่าอากาศยานก็รับนำข้อเสนอต่างๆไปแจ้งให้ทุกสายการบินพึงปฏิบัติ โดย พก.จะทำหนังสือติดตามผลการปรับปรุงของสายการบิน พร้อมขอให้กำหนดระยะเวลาปรับปรุงแก้ไข โดยจะเร่งให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดไม่เกินไตรมาสสุดท้ายของปี 2567.

...

อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่