นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผอ.สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงนโยบายขยายเวลาเปิดผับบาร์ถึงตี 4 ของรัฐบาลว่า รัฐบาลมีเป้าหมายสร้างการเติบโตของประเทศ แต่การจะทำให้ประเทศเติบโตควรคำนึงถึงการขับเคลื่อนให้เป็นสังคมสุขภาวะ ต้องชั่งน้ำหนักสมดุลระหว่างผลกระทบสุขภาพกับเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ สสส.เป็นหน่วยงานเชิงความรู้ สร้างความตระหนักรู้ จึงอยากให้คนในสังคมหันมาสนใจเรื่องสุขภาวะ และฝากผู้ที่จะกำหนดนโยบายว่า จะต้องมีข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัยมาประกอบการพิจารณาด้วยว่า ปัญหาใหญ่ของสังคมคืออะไร อะไรที่ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทำให้เกิดความพิการ การออกกฎหมายหรือมาตรการใดๆมาบังคับ จะต้องใช้ข้อมูลวิชาการมาสนับสนุนเพื่อทำให้นโยบายนั้นอยู่ในจุดสมดุล ซึ่งก็เข้าใจว่าสังคมของโลกพยายามผลักดันและหมุนไปในทางเสรีนิยมที่ปล่อยให้คนอิสระโดยไม่ควบคุมจำกัดอะไรอีกแล้ว แต่การจะมีสุขภาพที่ดีจำเป็นจะต้องมีการควบคุมบางส่วนและทำให้สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ แต่ถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ต้องเชียร์ให้คนถือเกราะขึ้นมาปกป้องตนเองอย่างที่ สสส.ทำอยู่ คือการทำให้เด็กมีเกราะป้องกันตัวเอง มีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยเสี่ยง

เมื่อถามว่าหากนโยบายนี้เดินหน้าต่อ สสส.ต้องทำงานหนักขึ้นหรือไม่ นพ.พงศ์เทพกล่าวว่า ไม่ว่านโยบายไหนก็ตาม สิ่งที่เราจะต้องสู้ก็ต้องสู้ต่อไป คนอยากได้ความสุขง่ายๆ สำเร็จรูปด้วยการดื่มเหล้า ดังนั้น เป็นสงครามที่ยืดเยื้อ เราจำเป็นจะต้องสู้กับการทำให้คนตระหนักรู้ ควบคุมจิตใจของตนเองว่าจะรับสิ่งเสพติดนั้นหรือไม่ หรือจะเสพอย่างเหมาะสมอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่ สสส.จะต้องเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง.

อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่

...