กรมควบคุมโรคชี้สถานการณ์โรคฝีดาษลิงในไทยเริ่มน่าห่วง เมื่อพบการระบาดเพิ่มในกลุ่มเยาวชน ล่าสุดเดือน ส.ค.ยอดผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงทะยานทะลุเกินร้อยราย เป็นกลุ่มเยาวชนถึง 16 คน อายุน้อยสุดเป็น นร.ชาย วัย 16 ปี ในพื้นที่ชลบุรี พบประวัติเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์กับหลายคน ได้แต่เตือนเยาวชนและกลุ่มชายรักชายงดเว้นเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย กอดจูบกับคนไม่รู้จัก เยาวชนต้องป้องกันตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรค

ไทยต้องเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิงมากขึ้น หลังพบผู้ติดเชื้อพุ่งไม่หยุด โดยเมื่อวันที่ 3 ก.ย. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ในประเทศไทยว่า ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2566 มีรายงานผู้ป่วยรวม 316 คน เสียชีวิต 1 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 271 คน คิดเป็นร้อยละ 85.8 และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 143 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 มีสัญชาติไทย 277 คน ชาวต่างชาติ 36 คน ไม่ระบุ 3 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 198 คน จังหวัดชลบุรี 22 คน นนทบุรี 17 คน และสมุทรปราการ 12 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ อายุ 30-39 ปี จำนวน 152 คน รองลงมาอายุ 20-29 ปี จำนวน 85 คน กลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี จำนวน 28 คน ซึ่งกลุ่มเยาวชนมีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวอีกว่า สถานการณ์ 4 เดือนย้อนหลังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง ในเดือน พ.ค.2566 ได้รับรายงานผู้ป่วย 22 คน มิ.ย. 48 คน ก.ค. 80 คน และเดือน ส.ค.ได้รับรายงานเพิ่มอีก 145 คน เกือบทั้งหมดเป็นคนไทยและรับเชื้อภายในประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนยา Tecovirimat จากองค์การอนามัยโลกให้นำมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxvirus เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการมากและแพทย์รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น

...

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ระยะแรกของการแพร่เชื้อฝีดาษลิงในประเทศไทย กลุ่มเสี่ยงเป็นชายวัยทำงาน แต่ในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา เริ่มพบเยาวชนติดเชื้อฝีดาษลิงเพิ่มมากถึง 16 คน โดยมีรายงานจากทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค กองระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในพื้นที่ สอบสวนผู้ป่วยยืนยันฝีดาษลิงรายหนึ่งเป็นนักเรียนชาย อายุ 16 ปี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 6 ส.ค.2566 เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในเมื่อวันที่ 14 ส.ค.2566 ด้วยอาการตุ่มน้ำใสขึ้นตามร่างกาย ร่วมกับอวัยวะเพศบวมอักเสบ ตรวจพบเชื้อฝีดาษลิง พบประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีเพศสัมพันธ์กับหลายคน ดำเนินการติดตามอาการของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน จนครบ 21 วันนับตั้งแต่วันสัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้าย ยังไม่พบผู้ป่วยในครัวเรือน

“ขอย้ำเตือนเยาวชนและกลุ่มชายรักชายให้งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ไม่สัมผัสใกล้ชิดเนื้อแนบเนื้อ หรือกอดจูบกับผู้ที่ไม่รู้จัก เวลานี้สถานการณ์ผู้ป่วยในไทยเริ่มแพร่ระบาดจากกลุ่มวัยทำงาน วัยรุ่น ไปสู่กลุ่มที่อายุน้อยลง ได้แก่เยาวชนวัยเรียนแล้ว ขอให้ตระหนักว่า เยาวชนต้องป้องกันตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรค หากสงสัยติดเชื้อฝีดาษลิงให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา พร้อมกับแยกตัวออกจากสมาชิกในครอบครัว ที่พัก หรือสถานที่ทำงานไม่รับประทานดื่มน้ำด้วยภาชนะร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา” นพ.โสภณกล่าว