ยังมีความจำเป็นในการสื่อสารให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ปัจจุบันยังมีเด็กได้รับควันบุหรี่ภายในครัวเรือนสูงถึง 5 ล้านคน แม้หลายๆ คนพยายามแล้วที่จะไปสูบไกลๆ แต่ควันบุหรี่นั้นลอยไกลกว่าที่คุณคิด

ภาพรวมของการได้รับควันบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าในครัวเรือนนั้นจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2564 พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่สูบบุหรี่ 3.43 ล้านคน ในจำนวนนี้ได้รับควันบุหรี่ในบ้านตัวเอง แบ่งเป็นเพศชาย 6 แสนกว่าคน เพศหญิง 2.82 ล้านคน ขณะที่ในครัวเรือนที่มีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ พบว่า ในทุก 10 ครัวเรือน จะมี 5 ครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ ในจำนวนนี้มี 3 ครัวเรือนมีการสูบในบ้าน รวมแล้วจะมีเด็กไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนเป็นอย่างน้อย ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน แม้ในภาพรวมแนวโน้มการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านจะลดลงจาก 39.9% ในปี 2557 เหลือ 23.7% ในปี 2564
สสส. และภาคีเครือข่าย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เห็นถึงความจำเป็นในการสื่อสารให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ จากการทำงานเพื่อหาต้นตอของปัญหา ทำให้พบว่าผู้ปกครองทุกคนรักคนในครอบครัว และได้มีความพยายามแล้วที่จะเดินไปสูบในบริเวณอื่นของตัวบ้าน หรือในพื้นที่บ้าน อาทิ การเดินออกจากห้องนั่งเล่น การเดินสูบบริเวณที่จอดรถ การสูบริมรั้ว ที่มองแล้วว่าไม่มีคนในครอบครัวอยู่ใกล้ๆ แต่ความจริงของการเดินทางของควันบุหรี่นั้นลอยได้ไกลกว่าที่คุณคิด และตกค้างได้นาน กอปรกับการเติบโตของการใช้บุหรี่รูปแบบใหม่ บุหรี่ไฟฟ้า ทำให้พบควันจากบุหรี่ และไอจากบุหรี่ไฟฟ้า

จึงเป็นที่มาว่า สสส. และภาคีเครือข่าย มีความจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่สูบ หรือครอบครัวที่มีผู้ใกล้ชิดสูบบุหรี่ เข้าใจว่าควันจากบุหรี่จากการสูบนั้นสร้างสารพิษตกค้างในรูปแบบฝุ่น PM2.5 ได้สูง และถึงแม้ผู้สูบหลายๆ ท่านได้พยายามเดินไปสูบแล้ว แต่ระยะการเดินทางของบุหรี่นั้นไกลได้ถึง 10 เมตร ทำให้สามารถลอยกลับเข้ามาในบ้านได้

เราอยากเห็นถึงครัวเรือน และทุกครอบครัวมีความสุขมาช่วยกันให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

โดยถ้าหากใครกำลังมองหาทางเลือก หรือตัวช่วยเลิกบุหรี่ สามารถโทร.ปรึกษาการเลิกบุหรี่ได้ที่ 1600

กดติดตามข้อมูลข่าวสาร แคมเปญที่น่าสนใจ และกิจกรรมดีๆ จาก สสส. เพิ่มเติมได้ที่ :