นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหลังจากเปิดประเทศด้วยปัจจัยหลากหลายด้าน อาทิ สถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของประเทศไทย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทำให้ประเทศไทยพร้อมรองรับการจัดงานไมซ์ทุกรูปแบบ และเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ในระดับโลก

โดยช่วงที่ผ่านมามีงานไมซ์จัดขึ้นในประเทศไทยหลายงาน อาทิ งาน VIV Asia 2023 & Meat Pro Asia 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทีเส็บร่วมสนับสนุน งาน VIV Asia 2023 เป็นงานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนาระดับโลกที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อาหารสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก 50 ประเทศ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างรายได้และการจัดเก็บภาษีภาครัฐจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีงานไมซ์ระดับนานาชาติอีกหลายงานที่จะเข้ามาจัดในประเทศไทยตลอดทั้งปี

ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวต่อว่า ทีเส็บ ยังมุ่งผลักดันและส่งเสริมตลาดไมซ์ในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำโครงการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย ให้การสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ โดยโครงการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย ให้การสนับสนุน 2 รูปแบบ คือ งบสนับสนุน 15,000 บาท จำนวน 650 กลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 1 วัน โดยจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง นอกสถานที่ตั้งขององค์กรหรือเจ้าของงาน และงบสนับสนุน 30,000 บาท จำนวน 350 กลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน นอกสถานที่ตั้งขององค์กรหรือเจ้าของงาน โดยการจัดกิจกรรมวันใดวันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และอีก 1 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยงบประมาณในการสนับสนุนจะต้องใช้ใน 2 วัตถุประสงค์ คือเรื่องความยั่งยืน และการกระจายรายได้สู่ชุมชน เช่น จัดประชุมในชุมชน ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือชุมชน อาหารต้องเป็นอาหารพื้นถิ่นนั้นๆ และต้องเป็นการประชุมที่รักษาสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ที่ www.thaimiceconnect.com และขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-22 สิงหาคม 2566

#TCEB #MICEInThailand #ไมซ์ไทยมนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จ #ออกมาจัด #ThailandMICEtoMeetYouYear2023 #ปีแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ2566 #ประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทย #ทีเส็บ