เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีโรงเรียนนราทร กรุงเทพฯ แจ้งยกเลิกกิจการกะทันหันส่งผลให้นักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 500 คน ว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นของการกยกเลิกกิจการแบบกระชั้นชิดทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบหาที่เรียนใหม่ไม่ทัน การยกเลิกกิจการกะทันหันของโรงเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายโรงเรียนเอกชนที่จะต้องแจ้งยกเลิกกิจการให้ผู้ปกครองรับทราบล่วงหน้า 120 วันก่อนวันสิ้นปีการศึกษา ขณะนี้ สช.ยังไม่ได้อนุญาตให้โรงเรียนนราทรยกเลิกกิจการ แต่เมื่อ สช.ได้พิจารณาดูจากเอกสารทั้งหมดของโรงเรียนแล้ว หากจะให้เปิดกิจการต่อไปคงไม่ได้คุณภาพต่อผู้เรียน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้กำชับให้ สช.จัดหาที่เรียนให้แก่เด็ก จะต้องไม่มีเด็กตกค้างเด็ดขาด โดยขณะนี้มีผู้ปกครองนักเรียนแจ้งความประสงค์ขอให้ สช.จัดหาที่เรียนใหม่ จำนวน 118 คน ซึ่งในจำนวนนี้ประสงค์จะไปโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนในสังกัด กทม.และโรงเรียนเอกชน ดังนั้น สช.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนปลายทางเพื่อให้พิจารณารับเด็กจากโรงเรียนนราทรเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ สช.ยังได้ทำหนังสือแจ้งไปถึงโรงเรียนนราทรด้วยว่าผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนจากการแจ้งยกเลิกกิจการกะทันหันอย่างไรบ้าง เพื่อให้โรงเรียนพิจารณาหาแนวทางเยียวยาช่วยเหลือ
“ผมได้หารือกับผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนราทรแล้ว สิ่งที่ผู้ปกครองร้องขอส่วนใหญ่เป็นผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าแรกเข้าเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนนำไปพิจารณา โดยโรงเรียนจะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองทุกคน รวมถึงนักเรียนที่ค้างค่าเล่าเรียนจะต้องได้เข้าสอบทุกคน” นายมณฑลกล่าวและว่าส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าโรงเรียนเอกชนจำนวนหนึ่งอาจจะต้องทยอยปิดกิจการไปเพราะขาดสภาพคล่องนั้น ที่ผ่านมา สช.พยายามหาทางช่วยเหลือมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่องทางการเงินในรูปแบบต่างๆ และอีกประเด็นที่มีการพูดถึงกันมาก คือ การที่โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนต้องการย้ายกลับมาอยู่กับ สช.หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปรวมอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น เรื่องนี้หากเป็นความต้องการของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจริงๆ สช.เองก็ยินดี แต่จะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน เพื่อรองรับก่อน.

...