นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการผ่าตัดคลอดว่า ปัจจุบันอัตราการผ่าตัดคลอดของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 50% ของการคลอด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศไทยต้องการลดอัตราการคลอดให้อยู่ในตัวเลขที่เหมาะสม ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ที่ 15% จึงมีกิจกรรมที่ดำเนินการคือ มีการดำเนินการให้คลอดเองได้ ได้แก่

1.ให้ความรู้ระหว่างตั้งครรภ์อยู่ในโรงเรียนพ่อแม่ว่าข้อเสียของการผ่าตัดคลอดคืออะไร เช่น เสียเลือดมาก แผลติดเชื้อ ลูกรับนมจากเต้าน้อยลง เด็กได้รับแบคทีเรียตัวดีที่ได้จากช่องคลอดลดลง และการท้องลูกคนต่อไปจะยากขึ้น หรือสิ่งที่จะต้องพบในห้องคลอด เมื่อมีประสบการณ์และทัศนคติที่ดีจะทำให้ความกลัวห้องคลอดลดลง

2.การมีเพื่อนคู่คลอด เช่น สามี ญาติ อยู่ในห้องคลอดด้วย โดยต้องเข้าโรงเรียนพ่อแม่เพื่อให้ทราบกระบวนการคลอดที่จะเกิดขึ้น

และ 3.การระงับปวดระหว่างอยู่ในห้องคลอด เช่น เพิ่มการฉีดยาแก้ปวดบางตัวที่ทำให้ปวดน้อยลงระหว่างคลอด ทั้งนี้การมีกิจกรรมเหล่านี้ทำให้การคลอดเองมีความสำเร็จมากขึ้น.