ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference : NAC2023) ภายใต้แนวคิด “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน.เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28-31 มี.ค.นี้ ว่า NAC2023 สวทช.และพันธมิตร มีตัวอย่างความสำเร็จจากการขับเคลื่อน BCG ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในเชิงงานวิจัย อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่นำแนวคิด BCG ไปปรับใช้ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจาก “มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี” เป็นต้น

ผอ.สวทช. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะเปิดกลยุทธ์ NSTDA Core Business นำพลังวิจัย รับใช้สังคมและตอบโจทย์ประเทศมี 4 เรื่องหลัก คือ 1.Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง 2.Digital Healthcare Platform แก้ปัญหาการบริการด้านสาธารณสุขของประเทศ 3.FoodSERP ให้บริการผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์กลุ่มสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ในรูปแบบ One stop service และ 4.Thailand i4.0 Plat form ให้บริการ Digital Transformation สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจร ดูไฮไลต์และลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.nstda.or.th/nac หรือ โทร.0-2564-8000.