ผศ.ดร.พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล หัวหน้าคณะวิจัยนวัตกรรมถุงมือพาร์กินสันลดสั่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม “ถุงมือพาร์กินสันลดสั่น” และได้ทำการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ภายใต้ชื่อ เครื่องวัดอาการสั่นและระงับอาการสั่นด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าแบบพกพา

มื่อเดือน ม.ค.2560 และพัฒนา “ถุงมือพาร์กินสันลดสั่นรุ่นที่ 5” ที่มีน้ำหนักเบา สวมใส่ง่าย ลดสั่นได้ดีอย่างเป็นอัตโนมัติ มีราคาย่อมเยากว่าอุปกรณ์ประเภทเดียวกันที่นำเข้าจากต่างประเทศ อนาคตทีมผู้วิจัยจะพัฒนาให้ถุงมือพาร์กินสัน ลดสั่นให้เล็กลงและสวยงามขึ้นอีก สามารถสวมใส่แล้วดูไม่เหมือนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ให้ดูเหมือนเป็นการสวมใส่เครื่องประดับ หรือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกาย แต่ยังคงประสิทธิภาพในการลดสั่นที่ดี มีประสิทธิภาพความเสถียรของกระแสไฟฟ้าที่ดี การอัปโหลดข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น ทั้งยังพัฒนาให้สามารถตรวจวัดและลดอาการสั่นของอวัยวะอื่นของร่างกายได้ด้วย เช่น อาการขาสั่น และประยุกต์ใช้เพื่อลดอาการสั่นในกลุ่มโรคอื่นด้วย.