อัปเดตสถานการณ์ "โควิด-19" วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาตัวใน รพ. 2,432 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,373,124 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,472 ราย เสียชีวิต 32 ศพ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ "โควิด-19" ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,432 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,431 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,373,124 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 917 ราย ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 2,472 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 2,374,662 ราย กำลังรักษา 21,940 ราย และมีผู้เสียชีวิต 32 ศพ เสียชีวิตสะสม 9,765 ศพ (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสมมีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม.

...