“ผมคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนต้องไม่เกิดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรม หากสามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจบนถนนตอนกลางคืน มีโครงการติดกล้อง CCTV เป็นส่วนหนึ่งของเมืองอัจฉริยะ “Smart City” ที่ใช้พลังงานสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดและพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายวันที่เข้ารับตำแหน่งของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่อยากจะเห็นในการทำงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ก่อนมอบให้ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. มาขับเคลื่อนขยายแนว ความคิดลงสู่การปฏิบัติได้ประสบความสำเร็จต่อยอดขยายมาเป็น “โครงการ Smart Safety Zone 4.0” เฟสที่ 2

แนวคิดของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ใช้การป้องกันนำหน้างานปราบปรามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่ ลดความหวาดระแวง ให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เต็มที่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรม กล้องวงจรปิด การรับแจ้งผ่าน SOS หรือขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ หรือ BIG 6 ตำรวจ ประชาชน ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนเป็นสำคัญ ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม

...

เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลชุมชนร่วมกับตำรวจ

มีรูปแบบการทำงานที่เป็นระบบ ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการทำ MOU กับท้องถิ่น การพัฒนาระบบสายตรวจ การติดตั้งกล้อง CCTV โดยมีศูนย์ควบคุม CCOC มีเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบชัดเจน นำระบบกล้องอ่านทะเบียน License Plate มาใช้ มีระบบ CCTV In Smartphone CCTV Mapping ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบ Police I Lert U มีโดรนในการบินสำรวจ ระบบ Line Official

มีระบบประชา สัมพันธ์และสร้างการรับรู้สู่สาธารณะทุกรูปแบบในโลกโซเชียล พัฒนางานตำรวจชุมชน การป้องกันอาชญากรรมโดย สภาแวดล้อม ตร. ตั้งคณะทำงานตรวจสอบติดตามประเมินผลทุกสถานีเข้มข้น

Smart Safety Zone 4.0 เดินหน้าเฟส 1 ด้วยโรงพักนำร่อง 15 โรงพักทั่วประเทศ ก่อนที่จะได้รับผลการตอบรับที่ดีจากประชาชนและสังคม ทุกพื้นที่ทุกสถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการ

สถิติคดีอาชญากรรมลดลงจากเดิม ความพึงพอใจของประชาชนที่ประเมินต่อเนื่องมีเสียงตอบรับที่ดี เกิดเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง จนทำให้โครงการได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ

รางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 รางวัลระดับนานาชาติ ชนะเลิศด้านการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในงานประชุมสุดยอดตำรวจโลก ที่มหานครดูไบ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรตำรวจที่มีผลงานในการพัฒนาแนวคิดตำรวจชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด

จากที่เริ่มต้นเดือน พ.ย.2564-ก.ย.2565 เน้น 15 สถานีตำรวจนำร่องและขยายทำทุกจังหวัดทั่วประเทศ นำไปสู่การขยายเฟส 2 ของโครงการให้แต่ละจังหวัดคัดเลือก 1 สถานีตำรวจเข้าร่วมโครงการรวมเป็น 100 สถานี Smart Safety Zone 4.0 ที่ขับเคลื่อนโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ลงพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมด้วยคณะทำงาน พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รอง ผบช.น. พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.ภ.จ.พิจิตร และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ให้คำแนะนำเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของ ผบ.ตร. และเข้าเยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ตำรวจชั้นผู้น้อย และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะคนที่อยู่ในชุมชน

เป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.กล่าวกับ “ทีมข่าวอาชญากรรม” ว่า “โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่มีการนำเอานวัตกรรมต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการดูแลชุมชนและสังคมเข้ามาช่วยในการทำงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่จะทำให้พื้นที่ปลอดภัย เช่น การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตามอัตลักษณ์ของผู้ที่อาจจะเป็นภัยต่อประชาชน มีการวัดผลให้เป็นรูปธรรม ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและด้านความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ”

...

“เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเอาจริง ไม่ใช่โชว์แค่ตัวเลขเพราะไม่เช่นนั้นจะเข้าไม่ถึงภาคประชาชน และเมื่อมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว เจ้าหน้าที่กับอาสาสมัครต้องปรากฏกายให้เห็นตามวงรอบเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าตำรวจเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามแม้จะมีการติดตั้งกล้องแล้วก็ตาม การประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2 เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าและมุ่งมั่นที่จะขยายโครงการให้สามารถใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินแม้ในเวลากลางคืน โดยจะมีการประเมินในทุกๆด้านอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนได้รับการดูแลและมั่นใจในความปลอดภัยอย่างแท้จริงให้สมกับได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ”

นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างมาก เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนได้จริง บางพื้นที่ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเดินทางได้เพียงลำพังในเวลากลางคืน รู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้น

จากที่หลายฝ่ายสบประมาทว่า เป็นแค่เพียงนโยบายขายฝัน “สร้างภาพ” เหมือนอดีตที่ผ่านมา ไม่น่าจะหวังผลอะไรที่เป็นรูปธรรมได้กับสิ่งที่ ผบ.ตร.พูดไว้เป็นแนวนโยบายในวันที่เข้ารับตำแหน่ง

...

2 ปีหลังรับตำแหน่ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ก่อนเกษียณ สร้างปรากฏการณ์ใหม่งานตำรวจ นำระบบเครื่องมือทันสมัย ใช้เห็นผลเป็นรูปธรรม โครงการ “Smart Safety Zone 4.0” ที่มี พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขับเคลื่อนงานกลายมาเป็นจุดแข็ง งานสืบสวน–ปราบปราม ของตำรวจในหลายพื้นที่

...ลดความหวาดกลัว สร้างความเชื่อมั่นพี่น้องคนไทย.

ทีมข่าวอาชญากรรม