ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารประกอบกิจกรรม นชท. (โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) ถนนพหลโยธิน ซอย 30 กทม. เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 มิ.ย. พล.อ.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) และ พล.ท.ไพศาล งามวงษ์วาน ผอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.สปท.)พร้อมคณะ และผู้แทนจาก รพ.วชิรพยาบาล รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน และ รพ.พระมงกุฎเกล้า ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. โดยมีคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ.กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ทำการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้งานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย เครื่องอบโอโซนอเนกประสงค์ สามารถนำไปใช้ฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศตามสถานที่ต่างๆ และเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ใช้สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือแม้กระทั่งหน้ากากอนามัยได้ด้วย ขณะเดียวกันก็ยังได้รับการบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นขนาด 5 ลิตรจำนวน 6 เครื่อง จึงเป็นที่มาของการทำพิธีส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในกิจการแพทย์ ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป

สำหรับการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องอบโอโซนอเนกประสงค์จำนวน 10 เครื่อง ส่งมอบให้กับ รพ.วชิรพยาบาล รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน วปอ.สปท. และสปท. แห่งละ 2 เครื่อง เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี มอบให้ รพ.พระมงกุฎเกล้า รวม 2 เครื่อง ส่วนเครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นฯ มอบให้โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และโรงเรียนเตรียมทหารแห่งละ 3 เครื่อง