อัปเดตสถานการณ์ "โควิด-19" วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,331 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,048,380 ราย หายป่วยกลับบ้าน 21,168 ราย เสียชีวิต 84 ศพ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ "โควิด-19" ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 9,331 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 9,331 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 58 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,048,380 ราย

สำหรับ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,751 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 23 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 23.0

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 21,168 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,945,552 ราย กำลังรักษา 129,068 ราย และมีผู้เสียชีวิต 84 ศพ.