อัปเดตสถานการณ์ "โควิด-19" วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,535 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,039,049 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,022 ราย เสียชีวิต 91 ศพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ "โควิด-19" ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 11,535 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 11,480 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 55 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,039,049 ราย

สำหรับ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,751 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 23 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 23.4

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 22,022 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,924,3842 ราย กำลังรักษา 140,989 ราย และมีผู้เสียชีวิต 91 ศพ.