อัญมณีไทยทั่วโลกนิยม ไข่มุกอันดามันตัวชูโรง

ข่าว

  อัญมณีไทยทั่วโลกนิยม ไข่มุกอันดามันตัวชูโรง

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   16 ก.ย. 2564 05:40 น.

   อุตสาหกรรม “อัญมณีไทย” ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจไทยนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศในอดีตที่ผ่านมาแต่ละปีมีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

   น่าสนใจด้วยว่า “ผู้ประกอบการ SMEs” อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มีกว่าร้อยละ 90 เกิดการจ้างงานเกือบ 1 ล้านคนทั่วประเทศ แยกย่อยเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกมากถึงร้อยละ 80

   แม้แต่ในวิกฤติ “โควิด-19” ที่แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง มีความรุนแรง...ยาวนาน ทำให้ในปี 2563 ตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยทั่วโลกหดตัวลงกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ ส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยด้วย...

   การส่งออกจิวเวลรีของไทยในปี 2563 ติดลบถึงร้อยละ 39.89 แต่ประเทศไทยยังคงครองอันดับ 1 และ 3 ประเทศผู้ส่งออกเครื่องประดับ “เงิน” และ “พลอยสี” ของโลกไว้ได้

   “นพเก้า”...หนึ่งในอัญมณีที่ทรงคุณค่าไม่เคยเลือนหาย หากแต่ดำรงคงอยู่คู่สุวรรณภูมิ “ดินแดนแห่งทองคำ” ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทองคำ อัญมณีล้ำค่าหลายชนิด

   คลังความรู้ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ระบุว่า ดินแดนแห่งนี้บรรดาพ่อค้าทั้งตะวันออก...ตะวันตกจะแล่นเรือมาค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า

   กล่าวกันว่า...ความงดงาม คุณค่าของอัญมณีที่ว่านี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านกาลเวลามาหลายยุคสมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา รัตนโกสินทร์ กลายเป็นมรดกทางศิลปะแห่งอัญมณีที่ชาวไทยชื่นชมมาช้านาน จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

   “นพเก้า” ประกอบด้วยอัญมณี 9 ชนิด ได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน ไพลิน มุกดาหาร เพทาย ไพฑูรย์ นิยมทำเป็นเครื่องประดับต่างๆ อาทิ จี้ สร้อย แหวน ต่างหู

   “คนไทยนิยมใส่เครื่องประดับนพเก้า เพราะเชื่อว่า...พลังอำนาจของอัญมณีจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตและทำให้โชคดี อีกทั้งสามารถป้องกันอันตราย...ความเจ็บไข้ได้ป่วย ในด้านโหราศาสตร์นพเก้าเป็นสัญลักษณ์ของดาวพระเคราะห์ที่เชื่อกันว่าสามารถให้โชคลาภแก่ผู้สวมใส่”

   สมัยโบราณ...มีเพียงพระมหากษัตริย์และสมาชิกในราชวงศ์เท่านั้นที่สามารถสวมใส่เครื่องประดับนพเก้า...ยุคปัจจุบัน “นพเก้า” ได้รับความนิยมในหมู่คนไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะศรัทธา...ความเชื่อในเรื่อง “พลังมหัศจรรย์” ภายใต้ความงามเจิดจรัสของอัญมณีทอแสง 9 ชนิด

   ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 เศรษฐกิจในหลายประเทศที่เป็นตลาดสำคัญของไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออก “จิวเวลรี” ของไทยในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม เติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26.5 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 99,500 ล้านบาท

   เชื่อมั่นกันว่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในปี 2564 จะเติบโตทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เดิมเกินร้อยละ 5 อย่างแน่นอน

   ไม่ว่าอย่างไร “อัญมณี” ยังคงเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวอีกมาก เพราะเรามีศักยภาพหลายมิติ

   ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค ความชำนาญ ประกอบกับศิลปะ... วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดออกมาไม่เหมือนใคร ไม่ยากที่จะต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการให้พัฒนาตัวเองได้รอบด้าน

   เพื่อเร่งรัด...ผลักดันการส่งออกรองรับเศรษฐกิจโลกที่หดตัวจากปัญหาต่างๆ รวมถึงผลกระทบจากวิกฤติโควิดที่เกิดขึ้น กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานภายใต้ 14 แผนงานหลัก...ครอบคลุมการทำงานด้านการตลาดเชิงรุกในหลากหลายมิติ รวมถึงเร่งรัดการส่งออกในยุคนิวนอร์มอล

   โดยการใช้นวัตกรรมใหม่ทางการตลาด ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมสู่ออนไลน์

   ระหว่างภารกิจปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการสํานักนายก รัฐมนตรี เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (Andaman sandbox) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Gem&Jewelry Fest in Phuket ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ย้ำว่า

   นี่คือกิจกรรมสำคัญที่จะมาช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่จังหวัดภูเก็ต ใช้ชื่องานว่า “Phuket Gems Fest”

   เพื่อช่วยดึง “ผู้นำเข้า” ที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ “นักท่องเที่ยว” ชาวต่างประเทศที่มีรายได้สูง...นักท่องเที่ยวชาวไทย... ประชาชนทั่วไปมาร่วมงาน

   4 ส่วนสำคัญที่ต้องเน้นย้ำ...การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ ให้มีการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในระบบออฟไลน์...ออนไลน์กับผู้นำเข้าต่างประเทศในวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 3 ธันวาคม 2564

   ถัดมา...งาน Phuket Gems Fest จัดขึ้นในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 5 วัน และ...ส่วนหนึ่งของงาน Phuket Gems Fest คือการเชิญชวน...นำอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศไลฟ์สดเพื่อขายอัญมณี...เครื่องประดับไทยด้วยระบบออนไลน์ไปยังทั่วโลก

   ถือเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”... กระจายมายัง “อันดามันแซนด์บ็อกซ์” ต่อไป

   ส่วนสุดท้าย...กิจกรรมนำนักท่องเที่ยวผู้นำเข้ารายได้สูงมาที่ภูเก็ตอย่างน้อย 7 วัน เยี่ยมชมฟาร์มไข่มุกที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

   อย่างที่รู้กัน “จังหวัดภูเก็ต” เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตอัญมณีเพื่อการส่งออกที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตไข่มุกน้ำเค็มที่โดดเด่น มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพความมันวาว และความสวยงาม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล...

   จนถูกขนานนามว่า “ไข่มุกอันดามัน”

   บอกกันไว้ก่อนว่า...งานนี้จะจัดกันที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตจะเป็นการดึงผู้นำเข้าอัญมณี...เครื่องประดับจากทุกประเทศทั่วโลกที่สนใจ รวมถึงนักท่องเที่ยวรายได้สูง รวมทั้งประชาชนทั่วไปมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ต...กระจายไปจุดอื่นต่อไป คาดว่า...จะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 4,000 คน

   “งานนี้นอกจากเป็นการช่วยสร้างมูลค่าทางการค้าแล้ว ยังจะช่วยสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวประกอบกันในเวลาเดียวกันด้วย” จุรินทร์ ทิ้งท้าย

   “โควิด-19” คงจะอยู่กับเราไปอีกนาน การสร้างความเข้มแข็งจากภายในเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นระบบสุขภาพ ระบบเศรษฐกิจ... ค่อยๆคิด ค่อยๆทำ ค่อยๆขยับ ย่อมดีกว่าอยู่นิ่งๆรอวันตาย.

   อ่านเพิ่มเติม...

   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   อัญมณีอัญมณีไทยเครื่องประดับจิวเวลรีจิวเวลรี่ไทยไข่มุกสกู๊ปหน้า 1

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 21:22 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์