"ไทยร่วมใจ" ประกาศคิวฉีดวัคซีนใหม่ ให้ผู้ถูกเลื่อนคิวเดิมตั้งแต่วันที่ 7-26 ก.ค. 2564 พร้อมให้มาฉีด "แอสตราเซเนกา" ในวันที่ 10-14 ส.ค.นี้

วันที่ 9 ส.ค. 2564 เฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok โพสต์อัปเดตคิวการเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยระบุว่า สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่จองคิวฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์ ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมาย เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา (เข็มที่ 1) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจ

ส่วนผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม ลงทะเบียนไว้วันที่ 7-26 ก.ค. 2564 ให้มาฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา (เข็มที่ 1) คิวใหม่ในวันที่ 10-14 ส.ค. 2564 ดังนี้

  • คิวฉีดเดิม วันที่ 7, 8, 9, 10 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็น (วันอังคารที่ 10 ส.ค. 2564)
  • คิวฉีดเดิม วันที่ 11, 12, 13, 14 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็น (วันพุธที่ 11 ส.ค. 2564)
  • คิวฉีดเดิม วันที่ 15, 16, 17, 18 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็น (วันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค. 2564)
  • คิวฉีดเดิม วันที่ 19, 20, 21, 22 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็น (วันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 2564)
  • คิวฉีดเดิม วันที่ 23, 24, 25, 26 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็น (วันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 2564)


ทั้งนี้ สามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่ 25 สถานที่ฉีดวัคซีน และเวลา ยังคงเป็นไปตามคิวฉีดวัคซีนเดิม สำหรับผู้มีคิวนัดตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป จะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน.

...