บขส. พร้อมจัดรถโดยสารพาผู้ป่วย "โควิด-19" กลุ่มสีเขียวกลับบ้านรอบ 3 ขอย้ำผู้ที่ต้องการรักษาตัวที่ภูมิลำเนา ต้องลงทะเบียนผ่าน สปสช. ไม่สามารถ Walk in ได้

วันที่ 4 ส.ค. 2564 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า วันนี้ บขส. ได้รับการติดต่อจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว กลับไปรักษาตัวที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 11 คน โดยรถโดยสาร บขส. จะออกจากกรมการขนส่งทหารบก บางเขน เวลา 21.00 น.

ทั้งนี้ การดำเนินการของ บขส. ในการรับ-ส่งผู้ป่วยฯ กลุ่มสีเขียว ตามที่ได้รับการประสานจาก สพฉ. เท่านั้น ไม่สามารถรับ-ส่งผู้ป่วย ที่เดินทางมาเอง (Walk in) ได้ จึงขอย้ำให้ผู้ป่วยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไปรักษาอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่ภูมิลำเนา ติดต่อแจ้งความประสงค์ขอกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา ได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โทรศัพท์ 1330 กด 15 หรือกรอกข้อมูลได้ (คลิกที่นี่)  

อย่างไรก็ดี บขส. พร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอย่างเต็มที่ เพื่อส่งผู้ป่วยโควิดจากกรุงเทพฯ กลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย.