กรมราชทัณฑ์เร่งช่วยเกษตรกรไทยจากวิกฤติโควิด-19 ปรับเมนูผลไม้ให้มีมังคุดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพิ่มวิตามินซีให้ผู้ต้องขัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 จากนโยบายรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในเรื่องราคาผลผลิตที่ตกต่ำกว่าทุกปี และปัญหาด้านการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ผลไม้ไทยในฤดูกาลผลิตปีนี้มีผลผลิตที่ออกมาพร้อมกันประสบปัญหาอย่างมาก ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ หนึ่งในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ประสบปัญหาเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานเช่นเดียวกัน จึงเข้าใจในสถานการณ์ของพี่น้องเกษตรกรไทย และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ไขวิกฤติครั้งนี้ด้วยการกระตุ้นการซื้อ และส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศให้มากขึ้น 

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการมอบหมายให้กรมราชทัณฑ์เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยการอุดหนุนผลผลิตตามฤดูกาล ทั้งในส่วนของผลไม้และพืชผลทางการเกษตรตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งตนได้ลงนามในหนังสือสั่งการไปยังผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และผู้อำนวยการสถานกักขังทั่วประเทศ เพื่อให้ปรับเมนูอาหารในส่วนผลไม้ให้มีมังคุดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวมถึงขอความร่วมมือจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และพืชผลทางการเกษตร ด้วยการปรับปรุงเมนูอาหารของผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับผลผลิตด้านการเกษตรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะเป็นช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการกระจายผลผลิตแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ผู้ต้องขังด้วยการบริโภคผลไม้ของคนไทยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าดี มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการส่งต่อกำลังใจ และเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

...