"เภสัชศาสตร์" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้ข้อกังวลในการขนส่ง การเก็บรักษา และการฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เนื่องจากโครงสร้างของวัคซีน mRNA ค่อนข้างบอบบาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการบรรยายเรื่อง ประเด็นสำคัญในการเก็บ และการเตรียมวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อตอบข้อสงสัย และเตรียมความพร้อมแก่เภสัชกรที่รับผิดชอบในการรับมอบวัคซีนชนิด mRNA จาก Pfizer และป้องกันความผิดพลาดในการจัดการวัคซีน

ทางด้าน ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ และ ผศ.ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า ในเบื้องต้นคาดว่าวัคซีนจะถูกจัดส่งไปถึงโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยอุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ทางโรงพยาบาลจะเก็บรักษาวัคซีนในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เมื่อเก็บในตู้เย็นแล้ว วัคซีนจะมีอายุเพียง 1 เดือน หรือ 31 วันเท่านั้น

สำหรับข้อกังวลในเรื่องการขนส่งวัคซีนจากโรงพยาบาลต้นทางที่รับกระจายวัคซีน ต่อไปยังหน่วยงานย่อย จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนส่ง รวมถึงประเด็นเรื่องการป้องกันไม่ให้วัคซีนกระทบกระแทก เนื่องจากโครงสร้างของวัคซีน mRNA ค่อนข้างบอบบาง การบรรจุยาในภาชนะเพื่อการขนส่งจึงเป็นความท้าทายที่เภสัชกรต้องวางแผนเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆ 

...

นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลในเรื่องวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งมีความแตกต่างในการผสมและการบริหารจัดการ เนื่องจากรูปแบบของวัคซีนที่มีความเข้มข้น ต้องเจือจางด้วย 0.9% NaCl solution for injection ก่อนใช้ การเติมตัวทำละลาย การทำให้เข้ากันและการดูดใส่เข็มฉีดยาเพื่อนำไปฉีดต้องทำด้วยความระมัดระวัง วัคซีนที่เจือจางพร้อมใช้ 1 ขวด หากดูดวัคซีนด้วยเข็มฉีดยาที่มีปริมาตรยาตกค้างต่ำจะสามารถดูดวัคซีนและนำไปฉีดได้ 6 โดส เมื่อวัคซีนถูกเจือจางที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสแล้ว จะมีอายุเหลือเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น.