ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.-2 ส.ค. ประเทศไทยได้ส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 คน ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้า 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

โดยผู้ที่ได้เหรียญเงิน ประกอบด้วย นายจีรภัทร รุจิรายุกต์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา น.ส.ณิชวดี กาญจนโฆษิต ร.ร.กำเนิดวิทย์ จ.ระยอง และ น.ส.ลิตา ตันติประภาส ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ส่วนเหรียญทองแดง คือ นายสถิระ จันทรกุลชัย ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย มีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ จาก ม.มหิดล เป็นหัวหน้าทีม ผศ.ดร.ไชยา ประสิทธิชัย จาก ม.เกษตรศาสตร์ รองหัวหน้าทีม ดร.ณัฐพงศ์ ไพบูลย์วรชาติ จากจุฬาฯ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และ ดร.นิศาลักษณ์ ตรงศิริวัฒน์ จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม โดยการแข่งขันปีนี้ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 312 คน จาก 84 ประเทศ.