สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจและมีหลายคนที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการโพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์ ในลักษณะใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม แบบไม่ระบุชื่อ ว่าไม่เป็นความผิดข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อน และต้องดูลักษณะของพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเป็นเรื่องๆ ไป

การโพสต์ข้อความในลักษณะใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามลงในสื่อสังคมออนไลน์ แบบไม่ระบุชื่อ แต่หากการโพสต์ข้อความดังกล่าวนั้น ผู้อ่านสามารถทราบได้ว่า ผู้โพสต์ข้อความกำลังหมายถึงใคร แม้จะไม่ระบุชื่อผู้เสียหายก็ตาม ผู้เสียหายสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หรือแต่งตั้งทนายความ เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้นะครับ

นอกจากนี้ ยังมีข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่า การหมิ่นประมาทนั้น เป็นการหมิ่นประมาทธรรมดา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 หรือ เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มาตรา 328 โดยพิจารณาว่าประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความหมิ่นประมาทได้หรือไม่

...

หากเป็นการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัว ไม่ได้ตั้งค่าแบบสาธารณะ หรือเป็นการโพสต์ข้อความในกลุ่ม LINE หรือกลุ่ม Facebook แบบส่วนตัว ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงข้อความได้ การโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทดังกล่าว ก็จะเป็นเพียงการหมิ่นประมาทธรรมดา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 แต่หากมีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวที่ตั้งค่าแบบสาธารณะ หรือ Pages Facebook หรือ YouTube หรือ แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้ ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328

อ้างอิงคำพิพากษาฎีกา 5276/2562

การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อันจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และมาตรา 328 ต้องเป็นการใส่ความระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความเป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่าบุคคลที่ถูกใส่ความเป็นใคร หรือหากไม่ระบุถึงผู้ที่ถูกใส่ความโดยตรง การใส่ความนั้นก็ต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ผู้กระทำต้องเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป การที่จำเลยส่งข้อความลงในแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่มโพสท์นิวส์ออนไลน์ มีลักษณะเป็นเพียงเจตนาการแจ้งหรือไขข่าวไปยังเฉพาะกลุ่มบุคคล ซึ่งอยู่ในกลุ่มไลน์เท่านั้น ยังไม่ถึงกับเป็นการกระจายข่าวไปสู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป คดีโจทก์ไม่มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328

สุดท้ายนี้ การโพสต์ข้อความหรือการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย หรือ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่หากเป็นการใช้สิทธิเกินส่วนจนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการโพสต์ข้อความของท่าน ก็อาจจะดำเนินคดีท่านได้นะครับ

สำหรับท่านที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมล์มาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ

Instagram: james.lk