สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) เสนอแต่งตั้งพระเทพเวที วัดสังเวชวิศยาราม เป็นเลขานุการ ศ.ต.ภ. และพระโสภิตวิริยาลังการ วัดสังเวชฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติแต่งตั้งพระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณราชวราราม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ ศ.ต.ภ. แทนพระเทพเวที แล้ว ซึ่งมติดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคณะสงฆ์ว่ากลับไปกลับมาหาความแน่นอนไม่ได้ เพราะในเรื่องดังกล่าวมีมติออกมาถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกแต่งตั้งพระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ศ.ต.ภ. ครั้งต่อมา แต่งตั้งพระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณฯ เป็นกรรมการเพียงตำแหน่งเดียว ล่าสุด มีมติตั้งพระเทพเวที วัดสังเวชวิศยาราม

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจากนี้ ในส่วนความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ มีกระแสข่าวว่า คณะสงฆ์หนกลาง กำลังพิจารณาเตรียมแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ที่ว่างอยู่ โดยมีรายชื่อของพระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ) เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร เป็นตัวเลือกที่จะได้รับการเสนอชื่อ และมีรายชื่อพระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์) วัดสุทัศนเทพวราราม ได้รับการทาบทามให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร พระศรีสุทธิเวที (ขวัญ) วัดอรุณราชวราราม ก็ได้รับการทาบทามไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี แทน พระธรรมโพธิมงคล (สมควร) ที่เคยถูกทาบทามให้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ แต่พระสงฆ์ที่ได้รับการทาบทามส่วนใหญ่ ไม่ต้องการย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯหรือวัดพิชยญาติการาม เพราะมองว่าเป็นวัด ของครูบาอาจารย์ ที่สำคัญทั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯและสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ล้วนเป็นอาจารย์และเป็นคนที่แต่งตั้งพระสงฆ์ที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันแทบทั้งสิ้น นอกจากนั้น ทั้ง วัดสระเกศฯและวัดพิชยญาติการามก็มีพระสงฆ์ในวัดที่จะขึ้นมาทำหน้าที่เจ้าอาวาสได้อยู่แล้ว.

...