ศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ได้หารือถึงการจัดทำแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการติดต่อซื้อและขาย หรือ E-Marketplace ขององค์การค้าฯ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำธุรกิจในอนาคต ต่อจากนี้ไปการทำงานขององค์การค้าฯจะต้องเดินหน้าไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ จำเป็นต้องสร้างแพลตฟอร์มของตัวเอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดต่างๆให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากรูปแบบ E-Marketplace เสร็จสมบูรณ์จะนำเสนอให้ที่ประชุม สกสค.พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เชื่อว่าการจัดทำ E-Marketplace จะเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้องค์การค้าฯสร้างตัวในทำธุรกิจเพื่อการศึกษาในอนาคต

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ขององค์การค้าฯในขณะนี้มีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากมีผลประกอบที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการจัดพิมพ์แบบเรียนและการจัดส่งแบบเรียนได้จัดส่งให้โรงเรียนทันตามระยะเวลาที่กำหนด.