บขส.รับนโยบาย "รมว.คมนาคม" ปรับปรุงรถโดยสาร ส่งผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว กลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.64 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ บขส.ได้นำรถโดยสารมาให้บริการประชาชนที่ป่วยโควิด กลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไม่มีโรคร่วม) ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยเส้นทางแรกที่ให้บริการ คือ รับผู้ป่วยติดเชื้อจากโรงพยาบาลศิริราช ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุษราคัม ส่วนเส้นทางอื่นๆ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะเป็นผู้ประสานงานและแจ้ง บขส.ให้นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยก่อนส่งไปรักษาตัวในภูมิลำเนาต่อไป

...

นายสัญลักข์ กล่าวต่อว่า บขส.ได้จัดรถโดยสารไว้สำหรับปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และได้เตรียมความพร้อมของรถโดยสาร รวมถึงพนักงานขับรถตามมาตรฐานของสาธารณสุข ดังนี้ ปรับปรุงรถโดยสารโดยกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และห้องโดยสาร ปรับระบบ ปรับอากาศบนรถ นำพลาสติกมาหุ้มบริเวณเบาะ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างการเดินทาง และให้พนักงานเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ สพฉ.ก่อนปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ บขส.พร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ เพื่อส่งผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ กลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย.