ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้มนุษย์สามารถนำพลังงานในรูปแบบต่างๆ มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตั้งแต่พลังงานไอน้ำ ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบันที่สามารถนำพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ลม น้ำ มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คน ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่เราคนไทยใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ต่างก็ผ่านการลองผิดลองถูกและพัฒนามาเรื่อยๆ จนประชาชนคนไทยมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึง

Clean Energy for Life เป็นโครงการที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ. มุ่งหวังให้คนไทยได้รู้จักและมีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันจนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้านพลังงานสะอาด ที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยพลังงานสะอาด หรือ Clean Energy ในที่นี้หมายถึงพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามที่ผลิตและใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พลังงานชีวภาพ จากการนำขยะย่อยสลายได้มาหมัก พลังงานชีวมวลและพลังงานขยะ โดยประชาชนจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าถึงพลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน

ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ก็คือ โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ ซึ่งปัจจุบันมีกำลังผลิตติดตั้ง 72 กิโลวัตต์ โดยช่วงเริ่มต้นโครงการมีการเทียบตัวเลขค่าไฟในเดือนธันวาคม ปี 2559 และ 2560 พบว่าสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 60,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจากโครงการนำร่องนี้ก็ได้มีการขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นทั่วประเทศ จึงเกิดความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายใต้เป้าหมายหลัก คือ Clean Energy for Life...ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงนักแสดงและพิธีกรนักเดินทางที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ อย่าง เรย์ แมคโดนัลด์ ที่เห็นความสำคัญของพลังงานสะอาด ว่าจะเป็นหนึ่งในคำตอบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ของสิ่งแวดล้อมและผู้คนได้จริงๆ

ในประเทศไทยเองได้มีการสนับสนุนพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ซึ่งในประเทศไทยได้มีตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในหลายแห่ง อาทิ โครงการกองทุนแสงอาทิตย์ โครงการโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลจะนะ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นต้น นอกจากนี้ กกพ. ก็เน้นการกำกับดูแลโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานทุกชนิดให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ไม่ก่อผลกระทบและเป็นพลังงานสะอาดอย่างแท้จริง

จะเห็นได้ว่าพลังงานสะอาดนั้นส่งผลดีต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม และโลกของเรา และเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เราจึงอยากชวนทุกคนมาเรียนรู้ สร้างความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า และหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราทุกคน และเพื่อให้เราได้อยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การทำงานเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานและครัวเรือนได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นั้นจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อนำไปจัดซื้อและกระจายไปยังทั่วประเทศ จึงมีการร่วมมือกันขององค์กรต่างๆ ในการระดมทุนภายใต้ชื่อ กองทุนแสงอาทิตย์ หนึ่งในนั้นคือ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่นอกจากจะทำงานรณรงค์ระดมทุนแล้ว ทางสำนักงานของมูลนิธิก็ยังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย ซึ่งเราก็ได้มาเยี่ยมเยียนสำนักงาน พร้อมทั้งได้ชมแผงโซลาร์เซลล์ของจริงบนดาดฟ้า และพูดคุยกับชายหนุ่มนักเดินทาง ที่ได้นำเอาประสบการณ์จริงด้านสิ่งแวดล้อมที่เขาได้พบเจอมาแบ่งปันให้ฟังกัน

จากประสบการณ์การเดินทางของเรย์ ที่ได้ไปมาหลายประเทศทั่วโลก ทำให้เขาได้เจอกับวิถีชีวิตของผู้คนที่แตกต่าง ตั้งแต่ชนเผ่าเร่ร่อน ไปจนถึงผู้คนในเมืองใหญ่ ซึ่งทั้งหมดนั้นมีจุดร่วมกันคือ ชีวิตที่อยู่ได้ต้องอาศัยพลังงาน โดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ การเข้าถึงพลังงานก็ถือว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก

“คือ เราชอบเที่ยว ชอบเดินทาง ได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนหลากหลายรูปแบบ แล้วโดยส่วนตัวเราเป็นคนชอบอยู่เกาะ เราเห็นว่าบางเกาะนั้นถึงจะอยู่ไม่ไกลจากฝั่ง แต่ด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง ทำให้เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้ เราก็เลยได้เห็นชาวเกาะเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่แผงโซลาร์เซลล์ยังมีราคาแพงมาก แต่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เขาก็เลือกลงทุนตรงนี้ เพราะจะได้สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ สามารถแช่ของสดในตู้เย็นได้ ตอนนี้ก็ดีใจที่ราคาของแผงโซลาร์ก็ถูกลง”

ด้วยวัยที่เปลี่ยนแปลงไป ชายหนุ่มคนนี้ก็ได้มีบทบาทใหม่ในการเป็นพ่อ ก็ยิ่งทำให้เขาใส่ใจในเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้น โดยมองเห็นว่าพลังงานสะอาดก็สามารถมีบทบาทสำคัญตรงนี้ได้

“ผมก็คิดอยากจะติดโซลาร์เซลล์เหมือนกัน เราก็อยากให้บ้านหลังเล็กๆ ของเราอยู่ได้ด้วยพลังงานสะอาด ถ้าผมสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง พึ่งพาตัวเองได้ ไม่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อม ผมคิดว่าเราก็น่าจะรู้สึกอิสระดีนะ คือเรามองว่าทุกสิ่งมันเชื่อมโยงกัน การใช้ชีวิตของเราก็เชื่อมโยงกับธรรมชาติ การกิน การบริโภค การเดินทาง เราปล่อยมลพิษออกมาสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ถ้าเรามีหนทางที่จะช่วยลดการทำลายล้างตรงนี้ได้ เราก็น่าจะทำ บางคนอาจจะคิดว่าเราทำแค่นี้จะไปมีผลอะไร แต่ถ้าทุกคนลงมือทำ หลายๆ คนลงมือทำ มันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงแน่นอน”

ผู้สนใจ สามารถร่วมสมทบทุนเพื่อการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 142-0-28997-7 “มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า”

#กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
#สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
#กกพ
#CleanEnergyforLife
#พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน
#PowerOfWeThailand