ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่า คณะได้ก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” เพื่อเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย รองรับสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 ซึ่งประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 13 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุนโครงการจะเสร็จพร้อมเปิดให้บริการปี 2565

ทั้งนี้ คณะได้ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด เปิดตัวแคมเปญ “มือ...แห่งการให้” เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ พร้อมเชิญชวนคนไทยใส่ใจดูแลผู้สูงอายุร่วมบริจาคสร้างศูนย์ดังกล่าวได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ หรือผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย)” เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ 901-7-06044-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ 016-4-57906-4 ธนาคารกสิกรไทย 063-3-16546-7 หรือผ่านกล่องบริจาคที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่ และแฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขา.