ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เมื่อโลกมีโควิด-19 ชีวิตก็นิวนอร์มอล

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ก.ย. 2563 05:15 น.
  SHARE

  จุดแข็งของ การมี covid-19? ...โรคติดต่อที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิด ละอองฝอย พูด ไอ ที่ทำให้การรวมตัวชุมนุมหนาแน่นเป็นเรื่องอันตราย...จะได้รู้จักทำงานที่บ้าน...เดินทางเท่าที่จำเป็น...ใช้เทคโนโลยีที่มีมากมายมหาศาลอยู่แล้วเอาไปใช้ประโยชน์เต็มที่...

  ดูผลงานเป็นหลักไม่ใช่มาเสนอหน้าที่ทำงาน...การดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยนอกก็ไม่ต้องนำผู้ป่วยใส่รถเข็นเตียงนอน นอนมาโรงพยาบาลซึ่งต้องมีคนในครอบครัวมาอีกสองหรือสามคน โรงพยาบาลแออัดติดเชื้อกันไปตามกันอีก...มีวิดีโอคนป่วยมาให้ดู อาจจะวัดความดันหรือมีผลเลือดที่มีบริการมาทำให้ที่บ้าน

  ...นำผลมาให้ดู ถ้าจะพูดคุยกับผู้ป่วย จะใช้วิดีโอพูดคุยกันก็ได้

  ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หรือ “หมอดื้อ” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า คนป่วยหนึ่งรายต้องหาหมอ 4 คน หมอสมอง หมอหัวใจ หมอเข่า หมอเบาหวาน และนัดมาคนละวัน การใช้ยาบางครั้งทำให้มากไปเกินจำเป็น จะได้รวม “รักษาคน” ไม่ใช่ดู ตามโรค โรงพยาบาลจะได้ลดความแออัด แต่ผู้ป่วยหนักจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลจะได้มีที่ขยับขยายได้มากขึ้น

  สมัย “ซาร์ส” ระบาด อาจเป็นยุคต้นกำเนิดของการค้าขายออนไลน์และการส่งสินค้ามาถึงบ้าน หลังจาก covid-19 เราก็จะได้หน้าตาใหม่ของการดูแลสุขภาพ การจัดระบบระเบียบ เพื่อให้คนป่วยสบาย ครอบครัวผู้ป่วย พอใจ จนกระทั่งมี AI มาแทนในพื้นที่ชุมชน มีการรักษาแบบ “องค์รวม”

  ดูประเทศจีน ปรับตัว คิดนอกกรอบ เป็นตัวอย่าง...ประเทศไทย ยังมีเรื่องอื่นที่ทำได้อีกเยอะ ที่จะเป็น 4.0

  ขีดประเด็นสำคัญที่หลายคนมองว่าเป็นการนำเข้าเชื้อมาจากต่างประเทศ ผ่านการเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย กติกาสำคัญ ข้อแรก ...Fit to Fly คือผู้เดินทางจะต้องสุขภาพแข็งแรงดี ไม่ปรากฏอาการผิดปกติใดๆ สอง ...การตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อก่อนเข้าประเทศไทย โดยจะต้องมีการตรวจติดตามเป็นระยะๆ ด้วยวิธีการแยงจมูกหาเชื้อโดยตรง (PCR) เพื่อใช้เป็นเสมือน “พาสปอร์ตด้านสุขภาพ”

  ข้อที่สาม...เมื่อเข้าประเทศไทย ตรวจซ้ำ ขาเข้า ด้วยวิธีหาเชื้อด้วย PCR และการตรวจเลือดและตรวจซ้ำ ในวันที่ 4-7 วัน...ย้ำว่าตรวจครั้งที่ 1 ในช่วง 5 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ...ตรวจครั้งที่ 2 ในช่วง 1 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ...เมื่อเดินทางเข้ามาภายในประเทศแล้ว ตรวจซ้ำเป็นครั้งที่ 3

  และจำเป็นจะต้องได้รับการกักกันเป็นระยะเวลาสั้นๆ...โดยตรวจครั้งที่ 4 ในช่วง 4–5 วัน ถึง 7 วันหลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว

  สำหรับวิธีการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันและหาเชื้อ PCR ต้องเป็นวิธี มาตรฐาน...ถ้า “ผลบวก” จากอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 อย่าง ผู้เดินทาง ต้องได้รับการกักตัวต่อ 14 วัน...เฝ้าดูอาการและตรวจซ้ำเป็นระยะตามปกติ...ถ้าผลเป็น “ลบ” เข้าประเทศแบบ new normal

  ย้ำว่า 4 ข้อ ที่ลืมไม่ได้ในการใช้ชีวิตแบบ “นิวนอร์มอล” คือ ระบบติดตามตัว, การสวมหน้ากากอนามัย, การหมั่นล้างมือให้สะอาด, การรักษาระยะห่าง ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในทุกกิจกรรมทั้งระหว่างการเดินทางและการใช้ชีวิตภายในประเทศ

  “Samui Model” เพื่อทำเป็น “สเตตควอรันทีน” สำหรับชาวต่างชาติ เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่รัดกุมสำคัญโดย Bangkok Airways ร่วมมือกับ Thai Airways ทำเที่ยวบินปลอดเชื้อ...ลดเสี่ยงระบาดระลอก 2

  ขั้นตอนเบื้องต้นในการนำผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้าไทยอย่างปลอดภัยเริ่มจาก...ผู้โดยสารจะต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-CPR test 5 วัน และ 1 วัน ก่อนทำการบิน

  หากผลเป็นลบสามารถเดินทางได้ โดยต้องมีใบรับรองทางการแพทย์จากโรงพยาบาลที่มีสถานทูตไทยประจำประเทศนั้นๆรับรองว่าได้มาตรฐานสากล

  สอง...ต้องมีประกันการเดินทาง ครอบคลุมค่ารักษาโรคโควิด-19 100,000 usd

  สาม...ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ทางการไทยจัดเตรียมไว้ติดตามตัวโดยจะต้องเริ่มกรอกข้อมูลตั้งแต่วันรับเข้าตรวจ RT-CPR test จากประเทศต้นทาง

  สี่...จัดเตรียม surgical mask ที่มีมาตรฐาน แอลกอฮอล์เจล ตลอดการเดินทาง

  ห้า...เดินทางโดยสารการบินไทย โดยทางสายการบินต้องจัดตารางเวลาเที่ยวบินเมื่อมาถึงไทยให้เว้นระยะห่างพอ

  สมควร หก...ตลอดการเดินทาง ควรจัดเว้นระยะที่นั่งที่เหมาะสม การจัดเวลามื้ออาหาร และการเข้าห้องน้ำตามโซนที่นั่ง เมื่อเดินทางถึงไทยผู้โดยสารจะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อ RT-CPR test และเจาะเลือด เพื่อประมวลผล ติดสายข้อมือสีแดง

  เจ็ด...ผู้โดยสารเข้าพักคอยผลการตรวจหาเชื้อในโรงแรม 4-5 ดาว ที่จัดเป็น State Quarantine Hotel 1 วัน หากผลเป็นบวก แยกตัวเข้าทำการรักษา หากผลเป็นลบเดินทางต่อได้

  แปด...ผู้โดยสารเดินทางโดยสายการบิน Bangkok Airways เข้า Quarantine ที่เกาะสมุย ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด โดยทางเกาะสมุยจะจัดโซนพื้นที่ที่เหมาะสมให้

  เก้า...ผู้โดยสารเข้าพักโรงแรม รีสอร์ต 4-5 ดาว ที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการ Quarantine ที่จัดเตรียมไว้

  สิบ...7 วันหลังเข้าพำนัก จะทำการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง ด้วยวิธี RT-CPR test และเจาะเลือด หากผลตรวจเป็นบวก จัดแยกตัวเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนที่วางไว้ หากผลตรวจเป็นลบ เปลี่ยนสายข้อมือสีแดง เป็นสีเขียว สามารถเดินทางออกจากเกาะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างปลอดภัย

  ข้อสุดท้าย...ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องจัดรวมเป็นแพ็กเกจ

  “COVID–19” เป็น “โรคอุบัติใหม่” ที่มีอาการทางคลินิกเฉพาะตัวมีระยะฟักตัวเชื้อในร่างกายมนุษย์และการแสดงอาการค่อนข้างยาวนานกว่าไวรัสในตระกูลเดียวกัน โดยมีระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 5.1 วัน และระยะเวลาแสดงอาการ 12 วัน ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง การสัมผัสกับเชื้อโดยตรง

  จึงมีโอกาสสูงการแพร่เชื้อจาก “คนสู่คน” ในกิจวัตรประจำวัน อัตราการแพร่เชื้ออยู่ที่ 2-2.5 หมายถึง “ผู้ติดเชื้อ”...หนึ่งคนสามารถแพร่เชื้อไปให้กับคนทั่วไปอีก 2 คน ทำให้มีลักษณะการแพร่กระจายของเชื้อเป็นทวีคูณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “เมืองใหญ่”

  ปัจจุบันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกยังไม่คลี่คลาย มีผู้ติดเชื้อจำนวนทั้งสิ้นคร่าวๆกว่า 25 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 8 แสนรายแล้ว นับเป็นภัยพิบัติการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ผ่านเข้ายุคเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลแต่ละประเทศนั้นประเมินสถานการณ์แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากลักษณะเฉพาะของ ปัญหาพยศ ที่ไม่สามารถทราบรูปแบบที่ชัดเจน...

  ขึ้นกับวิธีการทำความเข้าใจของปัญหาจากมุมมองของผู้ออกแบบนโยบายและสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ...การวิเคราะห์แนวทางการรับมือของรัฐบาลแต่ละประเทศนั้น อยู่บนสมมติฐานจากข้อมูล ข่าวสาร และสถิติทุติยภูมิ โดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการตัดสินใจของรัฐบาลว่ามีเงื่อนไขในการตัดสินใจอย่างไร

  ดังนั้น...เมื่อพิจารณาผลลัพธ์จากการตอบสนองของปัญหาในแต่ละประเทศ จึงไม่อาจจะสรุปได้ว่าแนวทางใดดีที่สุดในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในช่วงที่มีการระบาด ให้ท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย สามารถควบคุมได้

  จิ๊กซอว์ในส่วนนี้ คาดหวังกันว่า “Samui Model” จะเป็นหนึ่ง แนวป้องกันสำคัญ ไม่ให้เกิดการติดเชื้อจากทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวสู่นักท่องเที่ยวและจากกลุ่มนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน...สู่การระบาดวงกว้าง.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สกู๊ปหน้า1โควิด-19COVID-19นิวนอร์มอลธีระวัฒน์ เหมะจุฑาสเตตควอรันทีนRT-CPR testสุขภาพ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 12:21 น.