กระแสซุปเปอร์มาร์เกตปลูกผักนวัตกรรมระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร (Plant Factory) ตามห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟใต้ดิน กำลังได้รับความนิยมทั่วทั้งยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น

เนื่องจากผักที่ปลูกด้วยวิธีนี้อุดมด้วยสารอาหาร มีความสด สะอาด ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง รสชาติกรอบอร่อยกว่าผักที่ปลูกในแปลงทั่วไป

เพื่อรองรับการทำเกษตรสมัยใหม่ในอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP : ไอแทป) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ บริษัท ลอฟท์ บิวเดอร์ จำกัด นำเทคโนโลยี Plant Factory มาปลูกผักและผลไม้ออร์แกนิกทั้งสตรอว์เบอร์รี สมุนไพรเมืองหนาวอย่างพาร์สลีย์และดอกไม้กินได้ ไว้ศึกษาเป็นแบบอย่าง

ระบบฟาร์มเกษตรแบบ Plant Factory เป็นการปลูกแบบให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมการให้แสง น้ำ แร่ธาตุอาหาร และปริมาณก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และปลดปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ช่วยลดความผันผวนในด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได้ดีกว่าการเกษตรแบบดั้งเดิม

สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งอุณหภูมิ แสงเทียม (LED) เพื่อการสังเคราะห์แสงของพืชผ่านแสงจากหลอดไฟ LED ที่มีการควบคุมความเข้มของแสง ทำให้ลดระยะเวลาการปลูกลงได้ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการเติบโต เสมือนกับการสังเคราะห์แสงจากดวงอาทิตย์

และยังสามารถควบคุมลม ความชื้นในอากาศได้ด้วย ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำกว่ากำหนด ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบพ่นละอองน้ำแบบพิเศษ ปรับความชื้นให้เหมาะสม ทั้งระบบการทำงานสั่งผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน สามารถปรับตั้ง แก้ไข ควบคุมการทำงานจากนอกสถานที่ ขอแค่เพียงมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

...

เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมด้านเกษตรที่น่าจะเข้ามามีบทบาทในยุควิถีชีวิตใหม่ new normal ได้เป็นอย่างดี.

สะ–เล–เต