ข่าว
100 year

"มังรายศาสตร์" กับการโอบอุ้มลุ่มน้ำไทย (2)

ไทยรัฐฉบับพิมพ์18 ม.ค. 2563 05:02 น.
SHARE

มาคุยกันต่อเรื่อง...หลักมังรายศาสตร์ ครับ พ่อขุนมังรายท่านมีพระปรีชาญาณอย่างมาก ดร.รอยล ท่านเล่าว่า เมื่อขยายราชอาณาจักรล้านนาไปยังเขตพื้นที่ใดก็จะทรงโปรดให้ดินแดนภายใต้ปกครองของท่านขุดเหมืองฝาย เพราะเป็นระบบที่สามารถจัดการน้ำได้ดี

แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น ระบบที่ดีนี่ละครับ...ที่ช่วยให้มีการจัดการ “คน” ไปพร้อมๆกันด้วย...

มาตราหนึ่งของ กฎหมายมังรายศาสตร์ เขียนไว้ชัดครับ...“ควรจัดให้ไพร่มีเวลาผลัดเปลี่ยนกันมาทำงานหลวง 10 วัน กลับไปสร้างเหมืองฝาย ไร่นา สวนเรือกที่ดิน 10 วัน จัดเช่นนี้ถูกตามทำนองคลองธรรมแต่โบราณแล”

กลายเป็นว่า เหมืองฝายนี่ละครับ ที่เป็นกลไกในการปกครองคน...

โครงการที่ผมร่วมทริปไปคราวนี้ ใช้ชื่อเก๋ไก๋ครับ โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย

คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เล่าว่า เพราะทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างใช้น้ำเป็นวัตถุดิบสำคัญ จึงต้องกำหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอกในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมๆกับการสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย

ฟังดูดีนะครับ และเขาก็ทำจริงๆใน 6 จังหวัด 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำยม ที่จังหวัดแพร่ สุโขทัย และพิจิตร และลุ่มน้ำปราจีน ที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

มี มูลนิธิอุทกพัฒน์ (อพ.) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) เป็นแนวร่วมที่สำคัญ

ดร.รอยล บอกกับผมว่า การที่เราจะแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานได้ด้วยตนเอง โดยให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งโครงการ รูปแบบของงาน ปริมาณเก็บกักน้ำที่เหมาะสม รวมถึงการบำรุงดูแลรักษา วิธีนี้จะสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ และเห็นความสำคัญทำให้เป็นที่ยอมรับจากชุมชน

เป็นการเดินตามหลักมังรายศาสตร์...แบบสำเนาถูกต้องเลยล่ะครับ...

โมเดลของโครงการนี้ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยปะยาง บ้านแม่ขมิง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ซึ่งกลุ่มธุรกิจ TCP อพ. และ สสน. เข้าไปพัฒนาโครงสร้างน้ำ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน และช่วยลดปริมาณน้ำท่วมสะสมในฤดูน้ำหลากแก่ชุมชนกว่า 9,800 ครัวเรือนตลอดลุ่มน้ำยม ให้ได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดทั้งปี

โมเดลนี้ ออกแบบความสำเร็จไว้อย่างที่ต้องบอกว่า เหลือเชื่อครับ ...แค่จัดการน้ำได้ดี โดยวิธีการและคนที่ดี...อะไรๆก็ดูดีไปหมด ไว้มาคุยให้ฟังต่อนะครับ...!!

นายอรุณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

“มังรายศาสตร์” กับการโอบอุ้มลุ่มน้ำไทย (1)

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Social Transformมังรายศาสตร์ลุ่มน้ำไทยภัยแล้งปริมาณฝนTCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทยนายอรุณการศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้