ประเทศในตอนกลางของยุโรป ช่วงฤดูหนาวได้รับแสงแดดน้อย ประชากรส่วนหนึ่งจึงขาดวิตามินดีที่ได้จากแสงแดด อาหารฟังก์ชัน (Functional Food) หรืออาหารเสริมประเภทผักและผลไม้ ที่มีการเติมส่วนผสมใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถของกลไกในร่างกายในการดูแลสุขภาพ เลยกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของประเทศในแถบนี้

โดยเฉพาะเซตอาหารฟังก์ชันที่มีวิตามินดีมาก เช่น เห็ด เนย ตับ ไข่แดง ชีส ฯลฯ เป็นส่วนประกอบ เพราะเป็นตัวเลือกที่ได้ทั้งความอร่อย และเพิ่มวิตามินดีให้กับตัวเอง

Charlotte Weidmann ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากสมาคมโภชนาการ สวิตเซอร์แลนด์ ออกมาแนะนำให้ผู้บริโภคหันมารับประทานอาหารฟังก์ชัน พร้อมระบุการบริโภคอาหารเสริมวิตามินดีเป็นสิ่งจำเป็น

ขณะที่ซุปเปอร์มาร์เกตกระแสหลักอย่าง Coop ซุปเปอร์มาร์เกตของสหกรณ์ เริ่มนำเห็ดแชมปิญองมาบรรจุในเซตอาหารฟังก์ชันออกจำหน่าย ขณะเดียวกัน ก็กำลังมองหาพืชผักอื่นๆ มาประกอบเป็นอาหารฟังก์ชัน ไม่ต่างจากซุปเปอร์มาร์เกตรายใหญ่อื่น

อาหารฟังก์ชันสอดคล้องกับแนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของโลกที่มีมากขึ้น ไม่เฉพาะอาหารที่มีวิตามินดีมากเท่านั้น เพราะแต่ละประเทศมีปัญหาขาดธาตุอาหาร แร่ธาตุต่างๆไม่เหมือนกัน ฉะนั้น ในอนาคตอาจเห็นอาหารฟังก์ชันเทรนด์ใหม่ต่างๆเกิดขึ้นแทบทั่วทุกมุมโลก

นี่น่าจะเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยที่สามารถปลูกพืชมีวิตามินดีสูง อาทิ เห็ด แครอท ฟักทอง รวมไปถึงผักสีเขียว สีเหลือง เพื่อเจาะตลาดแถบนี้

และในอนาคตพืชผักอื่นๆของเราน่าจะได้บรรจุในเซตอาหารฟังก์ชันอื่นๆ เพราะเราสามารถผลิตได้ทั้งปี ในขณะที่ประเทศหนาวมีข้อจำกัดในเรื่องดิน ฟ้า อากาศ ไม่เอื้ออำนวยให้ผลิตได้เหมือนเรา.