ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ตนจะขอหารือกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อบูรณาการงานระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) สังกัด วท.กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สังกัด ศธ.เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนางานด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีพลัง เพราะที่ผ่านมาท้องฟ้าจำลอง และหว้ากอ ถูกปล่อยปละละเลย โดยเฉพาะหว้ากอเป็นสถานที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่าจะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอแห่งนี้และได้เสด็จมาทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2411 จนมาถึงปี 2561 ครบรอบ 150 ปี ของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอ ซึ่งปีนี้จะมีกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้น ถ้าสามารถ บูรณาการงานด้านดาราศาสตร์ระหว่าง วท.กับศธ. ได้ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทย สนใจด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพราะเรื่องของ ดาราศาสตร์จะนำไปสู่เรื่องของสเต็มศึกษาได้ด้วย

รมว.วท.กล่าวต่อว่า ตนเชื่อว่า นพ.ธีระเกียรติ จะเห็นดีด้วย เพราะดาราศาสตร์เป็นอนาคตของประเทศ ที่ต่อไปจะต้องมีเรื่องธุรกิจอวกาศและอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์.