นกแคสโซแวรี (Cassowary) เป็นนกที่อันตรายที่สุดในโลก เนื่องจากนกชนิดนี้สามารถทำร้ายหรือปลิดชีพมนุษย์หรือสุนัขได้ในทันที ด้วยกรงเล็บที่ร้ายกาจ แต่ถึงจะเป็นนกที่อันตราย พวกมันกลับถูกคุกคามจนเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น และนกแคสโซแวรีคืออะไร

นกแคสโซแวรีถูกอธิบายว่าเป็นนกที่มีกระดูกหน้าอกแบนและไม่สามารถบินได้ เช่นเดียวกับนกอีมู นกเรีย นกกีวี นกกระจอกเทศ นกที่บินไม่ได้เหล่านี้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าฝนที่พวกมันอาศัยอยู่ ถิ่นที่อยู่อาศัยของแคสโซแวรีทอดยาวตั้งแต่ป่าฝนหนาทึบทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย ไปจนถึงเกาะนิวกินีและหมู่เกาะโดยรอบ ซึ่งนกแคสโซแวรีทางตอนใต้มักถูกเรียกว่า “นกไดโนเสาร์” ด้วยรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่น มีท่วงท่าที่น่ากลัว ตัวสูง 1.5 เมตร หนักได้ถึง 75 กิโลกรัม คอมีสีฟ้าสว่าง กรงเล็บแหลมคมยาวได้ถึง 10 เซนติเมตร เมื่อถูกคุกคามมันจะส่งเสียงฟู่จนเกิดเสียงดังกึกก้อง ใช้ดวงตาโตใหญ่จ้องมองเหมือนขู่

...

รัฐบาลออสเตรเลียขึ้นบัญชีนกแคสโซแวรีทางตอนใต้ว่าใกล้สูญพันธุ์ โดยคาดว่ามีประชากรนกชนิดนี้ราว 4,500 ตัวที่ยังคงอยู่ในป่า นกแคสโซแวรีถือว่ามีบทบาทสำคัญในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์ภายในป่าฝน ฉะนั้นการสูญพันธุ์ของนกจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ ทว่าการแผ้วถางถิ่นที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นภัยที่สำคัญ ส่งผลให้พื้นที่อาศัยและขยายพันธุ์ของแคส โซแวรีลดลง การชนกันของยานพาหนะก็เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในหมู่แคสโซแวรี หรือบางครั้งพวกนกก็ถูกสุนัขโจมตี ผสมโรงด้วยการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเนื่องจากภาวะโลกร้อนก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของแคสโซแวรี.

อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่