ซุปเปอร์มาร์เก็ต 2 ใน 3 ของสิงคโปร์ จะเริ่มมีการคิดเงินค่าถุงพลาสติกใส่ของอย่างน้อยถุงละ 5 เซนต์ เริ่มตั้งแต่ 3 กรกฎาคม เป็นต้นไป

ซุปเปอร์มาร์เก็ตราว 400 แห่ง หรือคิดเป็น 2 ใน 3 ของซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดในสิงคโปร์ จะเริ่มเอาจริงเอาจังกับการลดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยการคิดเงินค่าถุงพลาสติกใส่ของอย่างน้อยถุงละ 5 เซนต์ หรือประมาณ 1.25 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคมเป็นต้นไป จากเดิมที่เป็นการให้ฟรี โดยเป็นการเริ่มบังคับใช้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่มีรายได้ต่อปี มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ก่อน ได้แก่ NTUC FairPrice, Cold Storage, Giant, Sheng Siong และ Prime ส่วนซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกทั่วไป และร้านค้าออนไลน์ รัฐบาลสิงคโปร์ยังไม่ได้มีข้อบังคับเก็บค่าถุงพลาสติกจากลูกค้า แต่ให้ร้านค้าพิจารณาความเหมาะสมตามสมัครใจของแต่ละร้าน โดยทางภาครัฐอาจจะมีการขยายขอบเขตมาถึงร้านขนาดเล็กในอนาคตต่อไป

โดย เอมี คอร์ รัฐมนตรีแห่งรัฐอาวุโสกระทรวงคมนาคมและกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงในรัฐสภาว่าจะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของสิงคโปร์ ราว 400 แห่ง หรือคิดเป็น 2 ใน 3 ของซุปเปอร์มาร์เก็ตในสิงคโปร์ทั้งหมด ที่จะดำเนินการในเรื่องนี้พร้อมกัน โดยจะเป็นการคิดเงินถุงพลาสติกหูหิ้วสำหรับใส่ของ แต่จะไม่รวมถึงถุงพลาสติกใสที่เอาไว้ใส่สินค้าสด เนื้อสัตว์ หรืออาหารทะเล

สำหรับร่างพระราชบัญญัติการคิดเงินค่าถุงพลาสติกนี้ถูกนำเข้าสู่สภาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เรียกว่า ร่างพระราชบัญญัติความยั่งยืนของทรัพยากร เพื่อหวังจะช่วยลดขยะอาหาร รวมทั้งลดปริมาณพลาสติกบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ในสิงคโปร์ลง โดยแม้ว่าการออกกฎหมายดังกล่าวจะกระทบค่าใช้จ่ายผู้บริโภคบ้าง แต่หลักสำคัญคือการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในการลดการใช้ถุงพลาสติกให้ได้มากที่สุด.

...