ยูเอ็น เผยผลจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ปรากฏว่า เดนมาร์ก เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุด ขณะที่ ไทย อยู่ที่ 52 สุขเป็นที่ 3 ในอาเซียน...

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ว่า สหประชาชาติ (ยูเอ็น) เผยผลจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดโลก ที่ได้จัดทำเป็นครั้งแรกออกมา โดยประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 3 อันดับแรก คือ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดคือ ประเทศโตโก (ที่ 156)

ขณะที่ประเทศในทวีเอเชีย ที่มีความสุขที่สุดคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ที่ 17) ตามด้วยซาอุดีอาระเบีย (ที่ 26) และคูเวต (ที่ 29) ส่วน ไทย ถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 52 มีความสุขเป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียน เป็นรองเพียง สิงคโปร์ (ที่ 33) และมาเลเซีย (ที่ 51) เท่านั้น อย่างไรก็ดี ภูฏาน ซึ่งเป็นชาติที่ใช้การวัดดัชนีความสุขมวลรวม (จีเอ็นเอช) เป็นค่าชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ กลับไม่ถูกรวมอยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้

ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 10 อันดับแรก

1. เดนมาร์ก

2. ฟินแลนด์

3. นอร์เวย์

4. เนเธอร์แลนด์

5. แคนาดา

6. สวิตเซอร์แลนด์

7. สวีเดน

8. นิวซีแลนด์

9. ออสเตรเลีย

10. ไอร์แลนด์