ปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้เป็นอย่างมาก อุปกรณ์ประเภทนี้จะเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ใช้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสุขภาพ เป็นปัญญาประดิษฐ์ ยิ่งออกแบบให้เป็นตัวนำไฟฟ้าเพื่อใช้แนบกับส่วนที่ไม่ใช่โลหะของวงจรไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรด ออกแบบให้ยืดหดได้ ก็จะมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้

แต่การเตรียมอิเล็กโทรดที่มีค่าการนำไฟฟ้า ความสามารถในการยืดตัว และความทนทาน ยังคงเป็นความท้าทายต่อนักวิจัย ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรมแห่งเมืองหนิงโป (Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering-NIMTE) ของจีน เผยว่า ได้แรงบันดาลใจจากแหจับปลา มาพัฒนาสร้างวัสดุชื่อ nano-liquid-metal-based highly robust stretchable electrode (NHSE) ที่มีความทนทานสูงและเป็นอิเล็กโทรดแบบยืดได้ เพื่อนำมาใช้งานกับผิวอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-สกิน (e-skin) ได้หลายแบบ ความต้านทานไฟฟ้าของ NHSE ไม่ไวต่อการยืดทางกลในระดับสูง และยังมีเสถียรภาพแม้จะมีการเสียรูปเป็นวงรอบ NHSE ยังให้ความทนทานที่เหนือกว่าภายใต้สภาวะต่างๆ เช่น ความร้อน การสัมผัสกรดและด่าง รวมถึงการแช่ในน้ำ

ด้วยการผสมผสานระหว่างการนำไฟฟ้า การยืดตัว ความทนทาน NHSE ที่พัฒนาขึ้นนี้แสดงศักยภาพที่ดีในการใช้งานกับอี-สกิน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นได้ เช่น อุปกรณ์สวมใส่สำหรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในระยะยาว เครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรที่สวมใส่ได้.