ประเทศไทยและออสเตรเลียมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการอันยาวนาน ย้อนกลับไปตั้งแต่ พ.ศ. 2495 หรือเมื่อ 70 ปีก่อน

และทุกวันนี้ก็ได้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง เมื่อ 2 ปีก่อน มีการประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีดังกล่าว สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ซึ่งเป็นการสะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และเป็นการเน้นย้ำว่าทั้งสองประเทศจะประสานความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรน้ำ พลังงาน และการศึกษาที่เดิมมีความใกล้ชิดอยู่แล้วให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ซึ่งในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 70 ปี ในปีนี้ ทำให้ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้ทำการเปิดตัวตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ โดยมีนายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานร่วมจัดงาน

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลออสเตรเลียและไทย ได้จัดงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความรับรู้ถึงสายสัมพันธ์ของสองประเทศ โดยมี “ชนิดา เหงขุนทด” นักออกแบบของแต่งบ้านชาวไทย ชนะการประกวด ด้วยผลงานที่สื่อได้อย่างชัดเจน เลข 7 แสดงให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆของออสเตรเลีย อย่างจิงโจ้และบูมเมอแรง ส่วนเลข 0 เป็นภาพช้าง รวมทั้งลายศิลป์ไทยอย่างลายกนกและลายประจำยาม ที่แสดงถึงศิลปะไทยอันงดงาม สีโทนน้ำเงินและแดงในตราสัญลักษณ์ มีการกลืนเป็นสีเดียวกัน ทั้งยังเป็นสีของธงชาติไทยและออสเตรเลีย

สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลอดทั้งปี 2565 นี้ หน่วยงานในไทยและออสเตรเลียจะมีการจัดแสดงตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งนิทรรศการ “70 ปี 70 บุคคล” การฉายแสงงานศิลปะบนสถานที่มีชื่อเสียง เทศกาลภาพยนตร์ ไปจนถึงนิทรรศการการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการศิลปะภาพเคลื่อนไหว

...

และตราสัญลักษณ์จิงโจ้และช้างเดินไปข้างหน้าด้วยกัน สื่อถึงความสัมพันธ์สองเราที่มุ่งไปข้างหน้า ทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต.

ตุ๊ ปากเกร็ด