ผลการศึกษาใหม่พบหลักฐานเพิ่มขึ้นว่า การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการทำให้โอกาสการเจริญพันธุ์ของทั้งผู้ชายและผู้หญิงลดลง

สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ทีมนักวิจัยจากโรงเรียนสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบอสตัน และสถาบันอื่นๆ ทั่วสหรัฐฯ เผยแพร่ผลการวิจัยใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ม.ค. 2565 พบว่า การฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ไม่ส่งผลต่อการเจริญพันธุ์ของทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่ผู้ชายที่ติดโควิดภายในระยะเวลา 60 วัน จะมีโอกาสเจริญพันธุ์ลดลงเล็กน้อยเป็นระยะเวลาสั้นๆ

งานวิจัยดังกล่าวเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้หญิง 2,126 คนที่มีอายุระหว่าง 21-45 ปี ในสหรัฐฯ และแคนาดา ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 และมีการติดตามผลการทดสอบอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยให้มีการตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และประวัติทางการแพทย์ โดยมีตัวเลือกให้สามีของพวกเขามาร่วมตอบคำถามด้วย

ทีมนักวิจัยเคราะห์คำตอบของคำถามดังกล่าวและพบว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างการฉีดวัคซีนกับการลดโอกาสมีบุตรในช่วง 1 รอบประจำเดือน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลยังชี้ว่า แม้การติดเชื้อโควิด-19 จะมีผลกับการตั้งครรภ์ของผู้หญิง แต่มันมีส่วนทำให้โอกาสเจริญพันธุ์ของผู้ชายที่ผ่านการติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 60 วัน ลดลงประมาณ 18% เป็นเวลาสั้นๆ

รายงานล่าสุดสอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาในสัตว์, การศึกษามนุษย์ที่กำลังรักษาภาวะมีบุตรยาก ในการทดลองวัคซีนโควิดก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการฉีดวัคซีนกับการทำให้อาการเจริญพันธุ์ลดลง นอกจากนั้น ผลการวิจัยอีกหลายชิ้นก็ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการฉีดวัคซีนกับการแท้งบุตรด้วย

...