นักเรียนเทคนิคกัมพูชาไอเดียเลิศ คิดค้นโดรนบินได้ใช้แทนรถ หวังแก้ปัญหาการจราจรติดขัด และต่อยอดนำไปช่วยงานดับเพลิงได้ในอนาคต

กลุ่มเด็กนักเรียนชาวกัมพูชาจากสถาบันโปลีเทคนิคแห่งชาติกัมพูชา ช่วยกันคิดค้นโดรนบินได้ต้นแบบ เพื่อเป็นพาหนะในยุคอนาคต แก้ปัญหารถติดในกรุงพนมเปญ และจะนำไปต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในงานฉุกเฉินอย่างการดับเพลิงอาคารสูงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้

...

โดยโดรนลำนี้มี 8 ใบพัด โดยใช้เก้าอี้ของโรงเรียนเป็นที่นั่งนักบิน โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นทดสอบและพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโดรนต้นแบบสามารถบรรทุกนักบินที่น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม และสามารถบินในระดับความสูง 4 เมตร เป็นระยะเวลานาน 10 นาที โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถนำไปช่วยงานนักดับเพลิงที่ต้องเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ที่มีความสูงเกินกว่าที่รถดับเพลิงจะเข้าถึงได้

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการผลิตโดรนต้นแบบตัวนี้ อยู่ที่ราว 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 668,000 บาท และใช้เวลาในการสร้างนานถึงราว 3 ปี เนื่องจากติดขัดปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 โดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการพัฒนาประสิทธิภาพอีกราว 2 ปี จะสามารถผลิตโดรนที่สมบรูณ์แบบ และใช้งานได้จริง โดยคาดว่าหากสามารถผลิตออกจำหน่าย จะสามารถจำหน่ายในราคาที่ถูกลงกว่านี้ได้อีกมาก.